Se till att säkra era biljetter idag! Sveriges Innovationsriksdag, 21-23 mars 2023, Lund

Swedish Innovation Arena

SISP Kalender och aktiviteter

Vårt uppdrag

Swedish Incubators & Science Parks utvecklar världens mest effektiva innovationsekosystem genom att lägga till anslutning mellan våra medlemmar och Sveriges ledande universitet, företag, offentliga organisationer, kund- och exitmarknader.