Nationella Inkubatorprogrammet

 

Det nationella inkubatorprogrammet i Sverige syftar till att stödja och utveckla nystartade företag genom att erbjuda resurser, nätverk och kapital. Programmet administreras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och är en del av landets strategi för att främja innovation och näringslivsutveckling.

SISP uppdrag i det nationella inkubatorprogrammet är att stödja och utveckla Sveriges inkubatorer, främja innovation och entreprenörskap, administrera finansiering, säkerställa kvalitet, skapa nätverk och samarbeten, och öka synligheten av inkubatorernas betydelse för innovation och näringslivsutveckling i Sverige.

 

Se filmen om Nationella Inkubatorprogrammet 20 år.