Sveriges innovationsriksdag 17 - 19 maj 2022

Being the home of more than 5000 innovative companies and the local hotspots for entrepreneurs, academia and industry, our members accelerate economic and societal growth in Sweden through world-class business development and networks.

Swedish Innovation Arena

Sveriges Science Parks 2019

VÅRT UPPDRAG


Swedish Incubators & Science Parks utvecklar världens mest effektiva innovationsekosystem genom att lägga till anslutning mellan våra medlemmar och Sveriges ledande universitet, företag, offentliga organisationer, kund- och exitmarknader.