Sveriges innovationsriksdag 2021, 20 - 21 april

Being the home of more than 5000 innovative companies and the local hotspots for entrepreneurs, academia and industry, our members accelerate economic and societal growth in Sweden through world-class business development and networks.

Pågående projekt

Sveriges Science Parks 2019

VÅRT UPPDRAG


Swedish Incubators & Science Parks utvecklar världens mest effektiva innovationsekosystem genom att lägga till anslutning mellan våra medlemmar och Sveriges ledande universitet, företag, offentliga organisationer, kund- och exitmarknader.