Nationell kraftsamling för startups och scaleups

Nationella Inkubatorprogrammet

Vårt uppdrag

Swedish Incubators & Science Parks utvecklar världens mest effektiva innovationsekosystem genom att lägga till anslutning mellan våra medlemmar och Sveriges ledande universitet, företag, offentliga organisationer, kund- och exitmarknader.