Ignite Sweden

2 juli 2020

 

IGNITE SWEDEN

(*English version below)

Innovation är avgörande i en globaliserad värld, och är nödvändig för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Genom tätare samarbeten mellan Sverige livliga startupscen och landets etablerade företag kan vi öka innovationstakten och tillväxten. Ignite Sweden är ett nationellt program med målet att hjälpa startups att hitta sina första stora kunder.

Samarbeten mellan etablerade företag och startup är en riktig win-win. För startups innebär strategiska partnerskap med storföretag möjligheter till att få skala upp i Sverige och utomlands. För storbolag är det ett sätt att utforska ny teknik och få tillgång till entreprenöriell talang.

– Storföretagen ser stort värde i de lösningar, produkter och tjänster som utvecklas av startups. Drivkraften är behovet av att ständigt förnya sitt erbjudande på marknaden. Samtidigt behöver startups ofta hjälp att hitta nyckelpersoner, en första kund, eller respons på affärsmodeller, säger Stina Lantz, Program Manager Ignite Sweden.

 

 

 

OM IGNITE SWEDEN


Ignite Sweden har hittills skapat 2968‬‬ matchade möten mellan startups och storföretag. 500+ startups och 168 storföretag har hittills engagerats i projektet som genererat 42% processer och 101 konkreta kommersiella samarbeten. Ignite Sweden drivs av SISP och har utvecklats av inkubatorerna LEAD, MINC, STING, THINGS & UMINOVA och SISP. Kista Science City och Sahlgrenska Science Park har också nyligen anslutit sig till Ignite Sweden. Initiativet är samfinansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket.  

- Ignite Sweden är den pusselbit vi som inkubator saknade. Vi har länge stöttat startups med att bygga starka team, hitta talang och finansiering, men det fanns ett område som vi behövde utveckla; hur vi skulle kunna stötta startups att träffa nya potentiella kunder, och utveckla processen kring att komma till avslut med dem. Ignite Sweden är en fantastisk möjlighet för startups  att hitta rätt kund, och rätt person, vid rätt tillfälle i sin utvecklingsresa, säger Maria Olofsson, Operation Manager på Uminova Innovation, en av inkubatorerna som tillsammans med THINGS, STING, LEAD och MINC har utvecklat Ignite Sweden.

Vill ni som inkubator eller science park veta mer eller engagera er i programmet? Hör av er så berättar vi mer om möjligheterna för er och era startups!

 

Intresserad av att veta mer? Se här!

 

Ignite Sweden

To increase the pace of innovation and economic growth, it's necessary to establish tighter bonds between Sweden’s great startups and large corporates. Ignite Sweden offers a verified and well-tested arena for establishing prosperous collaboration. 

Ignite Sweden is a matchmaking program with national and international coverage. The overall aim for the program is to help startups to find their first large customers. 

- Corporates see great value in the solutions, products and services that the startups develop. Their impetus is the need to constantly renew its offer in the market. At the same time, startups often need help finding key people within a large company, a first customer, or to verify their business models, says Stina Lantz, Program Manager at Ignite Sweden.

 

About Ignite Sweden

Since 2017, Ignite Sweden has organized  2968‬‬ matched meetings between startups and corporates. 500+ startups and 168 established companies have so far been engaged in the program.  The matched meetings have resulted in 42% follow-up processes and 101 commercial collaborations. The program is coordinated by SISP and has been developed and established by THINGS, Sting, LEAD, MINC and UMINOVA in collaboration with SISP. Kista Science City and Sahlgrenska Science Park have also recently joined as lead incubators. Ignite Sweden is co-funded by Vinnova, Energimyndigheten and Tillväxtverket. 

- Ignite Sweden was spot on what we needed as an incubator. We have been helping startups with building their teams, finding talent, venture capital, but there was one thing that we had been discussing for some time: how to help startups get out of the building and meet customers. Ignite Sweden is an excellent way for a startup to find the right customer at the right time, says Maria, the Operation Manager for Uminova Innovation, one of the incubators that lead Ignite Sweden together with THINGS, STING, LEAD, MINC and SISP.

Representing an incubator or science park? Contact us to find out more about the possibilities and perks for you and your startups!

More info also found here!