SISP lärprogram 2023/2024

Under 2023 startar ett lärprogram för att fördjupa samarbetet med aktörer i andra länder och regioner. SISP:s medlemmar har identifierat ett antal länder och regioner som är intressanta att benchmarka mot och bygga relationer med deras respektive innovationsekosystem. Här har vi samlat de delegationsresor som planeras under 2023. 


Internationella resor med fokus på lärande för SISP:s medlemmar

Under hösten 2023 och våren 2024 genomför SISP ett antal internationella resor för medlemmar (inkubatorer och science parks). Målgrupen är VD, verksamhetsledare och seniora affärsutvecklare med ambition att bygga vidare på kontakter som skapas under vad vi kallar för lärprogrammet. Det är viktigt att deltagarna har gedigen erfarenheter att bidra till kunskapsutbytet och mandat/befogenhet att besluta konkreta aktiviteter för det fortsatta arbete framåt på hemmaplan.

Syftet med lärprogrammet är ökad kunskap för medarbetare i inkubatorer och science parks om andra länders/regioners innovationsekosystem och fördjupade samarbeten mellan intermediärer där, för att bättre kunna stötta startups och scaleups i den egna innovationsmiljön att växa globalt. Målet är att fler företag ska guidas rätt i ekosystemet och på så sätt öka sina möjligheter att växa internationellt. Målet är också framtida utbytesprogram och samarbete kring peer-reviews.

Koordinator för lärprogrammet och delegationsresorna är SISP och en eller flera medarbetare är med under resorna. Se kontaktpersoner för respektive delegation nedan.


Kommande lärresor 2024

Frankrike/Tyskland

Datum: 18-20 mars, 2024
Fokus: Münchens och Paris innovationsekosystem med fokus på AI och tillämpad AI inom främst hälsa, industri och mobilitet.
Kontaktpersoner: Arwin Zendehrokh, Ignite och Mikaela Hellberg, Director Member Development, SISP
Intresseanmälan att delta

 

Genomförda lärresor under 2023


Silicon Valley

Datum: 11-15 september, 2023
Fokus: Mobilitet, Indtech, Life Science (med deeptech, AI och hållbarhet genomgående)
Kontaktperson: , Director Strategic Partnership & Policy, SISP


Sydkorea

Datum: 19-21 september, 2023
Kontaktpersoner: , Project Leader Matchmaking & Startup Community Manager, Ignite och , COO & Director Partners and Engagement


Kanada

Datum: 2-6 oktober, 2023
Kontaktperson: , Director Strategic Partnership & Policy, SISP och , Project Leader Matchmaking & Startup Community Manager, Ignite


Israel - Sweden Israel Innovation Days

Datum: 16-18 oktober, 2023
Kontaktperson: , COO & Director International Cooperation, Ignite
Resan syftar till koppla ihop det svenska och Israeliska innovationsekosystemet för att lära av varandra och skapa hållbara, innovativa samarbeten. Målgruppen är inkubatorer, science parks, startups, samt innovationsansvariga på stora företag och inom offentlig sektor. Sweden Israel Innovations Days genomförs i samarbete med Business Sweden, Svenska ambassaden i Tel Aviv, Start-Up Nation Central, Israel Export Institute, Israel Innovation Authority, PLANETech och State of Israel Ministry of Economy and Industry.

Brasilien

Datum: 20-24 november, 2023
Kontaktpersoner: , Director Strategic Partnership & Policy, SISP


Indien

Datum: 4-8 december, 2023
Kontaktpersoner: och , SISP