SISP lärprogram 2023

Under 2023 startar ett lärprogram för att fördjupa samarbetet med aktörer i andra länder och regioner. SISP:s medlemmar har identifierat ett antal länder och regioner som är intressanta att benchmarka mot och bygga relationer med deras respektive innovationsekosystem. Här har vi samlat de delegationsresor som planeras under 2023. 


Internationella resor med fokus på lärande för SISP:s medlemmar

Under hösten 2023 genomför SISP ett antal internationella resor för medlemmar (inkubatorer och science parks). Målgrupen är VD, verksamhetsledare och seniora affärsutvecklare med ambition att bygga vidare på kontakter som skapas under vad vi kallar för lärprogrammet. Det är viktigt att deltagarna har gedigen erfarenheter att bidra till kunskapsutbytet och mandat/befogenhet att besluta konkreta aktiviteter för det fortsatta arbete framåt på hemmaplan.

Syftet med lärprogrammet är ökad kunskap för medarbetare i inkubatorer och science parks om andra länders/regioners innovationsekosystem och fördjupade samarbeten mellan intermediärer där, för att bättre kunna stötta startups och scaleups i den egna innovationsmiljön att växa globalt. Målet är att fler företag ska guidas rätt i ekosystemet och på så sätt öka sina möjligheter att växa internationellt. Målet är också framtida utbytesprogram och samarbete kring peer-reviews.

Koordinator för lärprogrammet och delegationsresorna är SISP och en eller flera medarbetare är med under resorna. Se kontaktpersoner för respektive delegation nedan.


Kommande lärresor


Silicon Valley

Datum: 11-15 september, 2023
Fokus: Mobilitet, Indtech, Life Science (med deeptech, AI och hållbarhet genomgående)
Kontaktperson: , Director Strategic Partnership & Policy, SISP
Intresseanmälan att delta >>


Sydkorea

Datum: 19-21 september, 2023
Kontaktpersoner: , Project Leader Matchmaking & Startup Community Manager, Ignite och , COO & Director Partners and Engagement

Intresseanmälan att delta >>

Kanada

Datum: 2-6 oktober, 2023
Kontaktperson: , Director Strategic Partnership & Policy, SISP och , Project Leader Matchmaking & Startup Community Manager, Ignite
Intresseanmälan att delta >>


Israel

Datum: 16-18 oktober, 2023
Kontaktperson: , COO & Director International Cooperation, Ignite
Personlig inbjudan krävs för denna resa.


Brasilien

Datum: 20-24 november, 2023
Kontaktpersoner: , Director Strategic Partnership & Policy, SISP
Intresseanmälan att delta >>


Indien

Datum: 4-8 december, 2023
Kontaktpersoner: och , SISP
Intresseanmälan att delta >>


Frankrike/Tyskland

Datum: TBD
Kontaktpersoner: , Ignite och , Director Member Development, SISP