ERFA-möte
Inkubatorer och science parks: verksamhetsledare och kommunikatörer

 

19-20 mars 2018

ERFA-möte inkubatorer och science parks: för verksamhetsledare och kommunikatörer

Fokus på vår gemensamma strategi 2018 inklusive valår, matchmaking storbolag och startups i Ignite Sweden samt invest och export med Business Sweden. Varmt välkomna med er anmälan!

Var? Scandic Haymarket, Stockholm City
När? Måndag kl 10:00 till tisdag kl 15:00 för VD och kl 13:00 för Kommunikatörer
Hur? Gemensamma programpunkter, måltider och tid för nätverkande under dagarna.

Observera att boende bokas separat.

Agenda

Som en stående punkt medverkar Vinnovas inkubatorteam vid vårt möte. Fundera över: Är det några särskilda frågor jag vill ställa/diskutera här?


Måndag

Gemensam agenda: heldag


10.00 Välkomna!

SISPs kommunikation 2018

Match-making av affärsmöjligheter - ny samverkansform
Ignite Sweden.
Translucent Business. 

Internationalisering - inkubatorer och science parks i samarbete med Business Sweden. Anders Sjöberg, kansliråd UD, medverkar.

Värdeerbjudande - inkubatorer och science parks tjänster
Vad skall skyltfönstret sisp.se visa upp från sina medlemmar?

Foodinova 
Krinova och Inkubera.

Behovsinventering internationalisering
Pelle Simonson, Peak Region.

Tisdag

Gemensam agenda: morgon


08.30 God morgon

Recap gårdagen

Intro: Bygga community!
Jonas Almeling, StartupGrind & Business Sweden

Verksamhetsledare science parks

Peer review för science parks 
nu kör vi igång tredje omgången av peer reviews (strategiska genomlysningar av science park-verksamheter) inom ramen för SISPs lärande- och utvecklingsprogram. Detta erbjuder möjlighet dels att göra grundläggande peer reviews, dels fördjupningar kring attraktionsarbete och värdeerbjudande till utländska investerare.

Erfarenhetsutbyte och workshop om 2018-2019 års innehåll och genomförandeplan.


Verksamhetsledare inkubatorer

Inkubatorexcellens peer reviews 2016-2018
Ackumulerat utfall: gemensamma styrkor och utvecklingsområden.
Fundera över: vad har varit bra, vilka effekter har uppnåtts och vad kan göras bättre? 

Peer reviews 2018-2019.
Planering av grupper och tider. 
Fundera över: när skulle vi vilja ha besök? Vilka skulle vi vilja besöka? 

Ledarutvecklingsprogram för inkubatorledare.
Styrgruppen för inkubatorexcellens konstaterade vid sitt senaste möte att det, utifrån det aggregerad resultatet av alla peer reviews, få inkubatorledare som har en plan för utveckling av sitt ledarskap. Och några anpassade ledarutvecklingsprogram för inkubatorledare har ju inte funnits. Samtidigt är det en hel del som är relativt nya i sina roller som inkubatorledare. Ytterligare faktum är att sättet på vilket inkubatorer enskilt och i samarbete har utvecklats snabbt senaste fem åren – hur leder vi inkubation till nästa nivå?
Fundera över: Om det hade funnits ett ledarutvecklingprogram, vad hade det innehållit, i vilka former och i vilken omfattning? Är du intresserad av att göra en gemensam ansökning och programansats?

Sälj!! – så gör vi för att våra inkubatorbolag snabbare får sin första affär och utvecklas i rollen som säljare.
Det blev tydligt för mig i samband med att inkubatorer pitchade sina ansökningar till inkubatorexcellens innan inskicket till Vinnova att det inte sällan är långt till kunds kund – inkubatorföretagens prospect- & offerstock, frekvens i säljbearbetningen, tagna LOI:s och affärer. Naturligtvis ser det olika ut men det finns anledning vi lyfter hur vi agerar i rollen som ”säljledare” och utvecklar våra inkubatorföretags förmåga att inte bara pitcha – utan att sälja.
Fundera över: Vilken roll tar vi, detta är vårt bästa sätt att utveckla förmågor och bidra till tryck i inkubatorbolagens sälj.


Kommunikatörer


Förmiddag: ERFA

  • Fördjupning: Bygga community! Jonas Almeling, StartupGrind & Business Sweden
  • Recap Content Marketing 2017
  • "Vad händer hos er?"

Eftermiddag: Bygga varumärke i sociala medier

SISP+Berghs Solutions 2018: Del 1 av 4.

Under det decennium som sociala medier varit på tapeten har företag och organisationer valt att se sociala medier som ett komplement till den vanliga kommunikationen.

Det har inneburit att varumärken har förlorat både möjligheter men också värde genom att inte arbeta strategiskt och konsekvent med sociala kanaler. Ett varumärke i sociala medier har nya utmaningar och måste förtjäna sina vänner, advokater och nya följare.

Det är en sak att använda sociala medier – en annan att göra det effektivt. Det är en utmaning som många företag står inför som redan har dem i sin kommunikationsstrategi: att gå från att använda det som ett komplement till att utnyttja dess fulla potential som varumärkesbyggare.

Utbildningen tar utgångspunkt i detta. Fokus är på varumärket och effektiv varumärkeskommunikation i sociala medier. Vi gör bland annat djupdykningar i varumärket och målgruppen i en digital verklighet, kanalernas strategiska möjligheter, hur content fungerar i sociala medier och hur du praktiskt kan implementera dem i företagets eller organisationens kommunikationsstrategi.

  • Varumärket och sociala medier – hur fungerar det?
  • Målgrupp och varumärke i det digitala – att planera och förstå
  • Konvergens av plattformar – strategiska val för att skapa synergier
  • Digital PR och de egna medierna
  • Digital storytelling och innehållsmarknadsföring av ett varumärke
  • Effektiva modeller för att bygga varumärke