Våra viktigaste frågor
Swedish Incubators & Science Parks viktigaste frågor för ett Sverige i framkant inom innovation och näringslivsutveckling.

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 61 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta.

Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad.

Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Swedish Incubators & Science Parks viktigaste frågor

Innovationsmanifestet

Swedish Incubators & Science Parks presenterade på Sveriges Innovationsriksdag i Borås 2018 det först innovationsmanifestet som samlar medlemmarnas viktigaste frågor. Innovationsmanifestet finns att läsa här.