letter of support
NATIONELL KRAFTSAMLING FÖR STARTUPS OCH SCALEUPS

Under 2023 har SISP drivit förstudien Nationell kraftsamling för startups och scaleups. Förstudien har samlat röster från över 1000 personer; grundare, investerare, inkubatorer, acceleratorer, myndigheter, och politiker. Under arbetet har det blivit tydligt att det finns flera utmaningsområden Sverige behöver lösa för att fler startups ska bli scaleups och tillväxtbolag, men att Sverige idag saknar samlad kunskap om målgruppens utmaningar och behov. Det har också blivit tydligt att många länder runtom i Europa satsar betydligt mer på målgruppen än vad Sverige gör.

Vi vill nu ta nästa steg, och etablera en plattform med samlad expertkunskap om målgruppen startups och scaleups för Sverige. Plattformen ska samla expertis och data om målgruppen, deras behov och utmaningar för att myndigheter, politiker och andra intressenter ska kunna skapa bättre förutsättningar för startups och scaleups att växa i Sverige. 

Visionen är att Sverige ska bli världens bästa land att starta och driva innovativa företag i.

Plattformen ska arbeta datadrivet och ge ut rapporter, omvärldsbevakning, delta i policyarbete, svara på remisser och skapa mötesplatser för dialog om svenska startups och scaleups. Plattformen ska också vara uppkopplad mot de forum som har inverkan på startups  och scaleups på europeisk nivå.

Genom att skriva under detta Letter of Support visar ni upp ert stöd för initiativet genom att vi får använda ert namn och logotyp som supporting partner, ni blir inbjudna på arrangemang och får nyheter och uppdateringar. Vi hoppas att ni också sprider ordet om initiativet, inkluderar initiativet i era relevanta events, deltar i forum och bidrar med er expertis och era kontaktnät för att plattformen ska bli verklighet.