Inkubatorexcellens

Inkubatorernas lärandeprogram

15 januari 2019

Genom projektet Inkubatorexcellens erbjuder vi inkubatorriktade insatser för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Här erbjuds tex en strukturerad modell för peer to peer learning (peer review), självskattningsverktyg för den egna verksamheten och tematiska erfa-möten för verksamhetsledare och affärscoacher.
 
Syftet med projektet är att utveckla den löpande lärande – och erfarenhetsutbytesdelen inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet (Vinnova). Detta projekt förväntas skapa en grund för en nationell lärandeplattform för inkubatorer där utbytet och lärandet blir en naturlig del.

Aktuella peer review-datum hittar du här.

Vill du veta mer om hur inkubatorernas verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen? Läs rapporten Sveriges inkubatorer 2018.

SISP administrerar också inkubatorernas rapporteringssystem InkRapp. Mer info om InkRapp hittar du här.