FAQ Inkubatorrapportering verksamhetsåret 2020

Denna sida gäller uppkomna frågor relaterade till inkubatorrapoorteringen för verksamhetsåret 2020. Rapporteringen för denna period sker i mars 2021. 

Här kommer vi samla ihop de vanligaste frågorna och svaren i takt med att de uppkommer. Frågor gäller endast årets rapportering.  

Fråga 1A: Vi har problem att jobba med rapporteringen  i webbgränssnittet. 

Fråga 1B: Vo har problem att ladda upp den färdiga rapporteringen i webbgränssnittet.

SVAR 1A-B: Vi använder oss av webbgränssnittet i Sharepoint för att dela och motta årets rapportering. Det är den lösning SISP använder för hela verksamheten och har goda säkerhetsrutiner för. Om du får problem med att jobba direkt i webbgränssnittet går det bra att ladda ner dokumenten och jobba lokalt på din dator. Du kan sen antingen ladda upp den färdiga rapporteringen i sharepoint igen eller, om det inte går, maila den direkt till christian.berger@sisp.se eller mikaela.hellberg@sisp.se .

Fråga 2: Från vilket datum ska vi bedöma bolagens mognad genom RL-skalan?

SVAR 2: Mognadsbedömning med IRL-skalan gäller för verksamhetsåret 2021. Detta kommer således att rapporteras in vid nästa rapporteringstillfäle , dvs våren 2022 (då rapportering av verksamhetsåret 2021 sker). 

Hittar du inte svaret på din fråga? Välkommen  att höra av dig till  eller  

Vi fyller på med frågor och svar löpande.