Swedish Innovation Arena

SISP har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Swedish Innovation Arena har beviljats EU-medel

SISPs projekt Swedish Innovation Arena syftar till att tillgängliggöra resurser och verktyg i hela det akademinära innovationsstödsystemet och på så vis bidra till ett mer effektivt innovationssystem. Projektet vill bidra till en ökad systemsyn bland de innovationsfrämjande aktörerna för att tydliggöra, samordna och stärka de olika främjandeaktörernas erbjudanden mot startups och växande bolag. Projektet syftar också till att tillgängliggöra och produktifiera redan utvecklade och verifierade metoder och verktyg för affärsutveckling till alla SISPs medlemmar.  

- Med detta tillskott kan SISP och Sveriges inkubatorer och science parks utveckla och stärka Innovations-Sverige med ännu bättre förutsättningar för bolag att starta och växa säger Kajsa Hedberg, vd för Swedish Incubators & Science Parks.

TILLVÄXTVERKETS MOTIVERING
Med följande motivering har Tillväxtverket  beviljat SISPs ansökan.

"Tillväxtverket bedömer att projektet passar in i sökt utlysning och investeringsprioritering. Projektet bidrar till regionalfondens syfte, att ändra strukturer för att ge bättre förutsättningar för små och medelstora företag. Projektet ses positivt då det tar ett helhetsgrepp kring Sveriges inkubatorer och science parks som arbetar för att stötta SMF i deras utveckling och bidra till att de står sig bättre i internationell konkurrens. Projektets syfte är att samtliga inkubatorer och science parks ska få samma förutsättningar och tillgång till samma verktyg, detta för att kunna ge alla företag ett likvärdigt erbjudande. Projektet ska bidra till att resurser nyttjas smartare och att innovationssystemet blir mer effektivt. Om projektet lyckas i sitt uppdrag kan effekterna för företagen i Sverige bli mycket positiva där ökad konkurrenskraft och ökad export är några av de potentiella effekterna."

Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och avser projektperioden 2020-01-01 - 2023-04-30.