ERFA 16-17 mars Ekonomernas nätverk

ERFA-möte för SISPs nätverk för ekonomer

Datum: Måndag 16 mars, start kl. 10.00 samt tisdag 17 mars, slut kl. 15.00.
Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4, 111 20 Stockholm

Agenda för Ekonomerna/Projektekonomerna DAG 1
09.30-10.00   Förmiddagsfika för tidigt anlända
10.00-11.00    SISP hälsar välkomna! Gemensamt uppstarts- och informationspass
11.15-12.00     Presentationsrunda och önskemål på dagens innehåll 
12.00-13.00    Gemensam lunch 
13.00-14.00    Samfinansiering av projekt i praktiken - presentation och diskussion
                      med Petra Lindberg från Science Park Borås
14.10-16.10   Redovisning av EU-projekt kopplat till budget och Fortnox
                     med Lizze-Lott Bergman, kontorschef och aukt. redovisningskonsult
                     från Deloitte Sundsvall
                     (inkl gemensam eftermiddagsfika kl 14.30-15)
16.10-17.00    Gemensam diskussion efter gruppens önskemål
19.00             Gemensam middag

Agenda för Ekonomerna/Projektekonomerna DAG 2
08.30-09.00   Gemensam samling - tillsammans summerar vi key takeaways från Dag 1
09.00-11.00    Medlemsmöte i föreningen SISP Swedish Incubators & Science Parks
                       Öppet för alla med intresse att utveckla föreningen SISP.
                       Diskussions- och informationsforum som komplement till den årliga
                       föreningsstämman som sker i samband med Sveriges Innovationsriksdag
                       (inklusive gemensam förmiddagsfika kl. 09.30)
11.15-12.00     Valbara spår* pass 1. Välj ämne utifrån intresse och relevans
                      (Valbara spår är helt fritt att välja oavsett nätverkstillhörighet.
                      Väljs på plats, viss platsbegränsning pga lokalernas utformning)
12.00-13.00    Gemensam lunch
13.00-14.15     Valbara spår* pass 2. Välj ämne utifrån intresse och relevans
14.15-15.00     Avslutande diskussion - i det egna nätverket
15.00              Hemfärd

*VALBARA SPÅR
Efter inkomna önskemål om att öka dialogmöjligheten mellan SISPs olika medarbetarnätverk, så kör vi nu parallella valbara diskussionspass. Nedan kommer ett axplock av vad ni kan ta del av:

Ny utredning om kompetensutvisningar och uppehållstillstånd för högkvalificerade arbetssökande och entreprenörer 
Regeringen tillsätter i år en utredning för att attrahera internationell kompetens och se över regelverket för utländska entreprenörer som vill bygga bolag i Sverige. På önskemål kör vi ett diskussionspass där vi utifrån era erfarenheter förbereder en gemensam ståndpunkt i frågan. Din röst och erfarenheter är viktiga! 
Regeringens pressmeddelande hittar du här

Mät, öka och visa er samhällsnytta – hur visar man effekterna av sina samhällsnyttiga verksamheter?
Annica Johansson på Effektfullt tar oss med på ett inspirerande pass kring effektmätning. 
Organisationer som utför samhällsnyttiga insatser, såsom science parks och inkubatorer, har ofta svårt att hitta rätta verktyg för att följa upp och mäta vilken skillnad de gör genom sina samhällsnyttiga insatser. Hur kan man som organisation stärka sin förmåga att effektmäta och använda resultaten smartare?

Att bygga framgångsrika team och attrahera rätt talang
SISP-nätverket för dig med särskilt intresse för Team och Talang tar dig med på ett matnyttigt pass om vikten av att bygga team och attrahera talang.
Det är människor som bygger bolag - och får idéer och affärsplaner att bli verklighet. Därför är frågor som rör utveckling av entreprenörer och team helt verksamhetskritiska för både inkubatorer och science parks. Nyfiken på hur man bygger framgångsrika teams i startups och scaleups? Då är detta pass för dig!
Håller i passet gör Hanna Wiljebrand, Affärsutvecklare, HR-specialist & Program Manager för Teamutvecklingsprogrammet STEP

Underättelsehotet mot svenska företag och forskning - Introduktion av Säkerhetspolisen
Nästan 50% av Sveriges teknikföretag uppger att de blivit utsatta för cyberattacker de senaste två åren och de direkta kostnaderna för detta uppskattas till 16 mdkr per år. Mindre företag är särskilt i riskzonen. Behovet av informations- och cybersäkerhet är därför stort.
Med målet att öka medvetenheten om cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag bjuder vi in Säkerhetspolisen till ett kortare introduktionspass.

Ekonomerna och projektekonomernas ERFA-träff leds denna gång av Katja Schäfer, Kalmar Science Park,  Katarina Wikström, Bizmaker, och Peter Edberg, SISP.

Du anmäler dig genom att trycka på länken nedan! Här kan du även ta del av rabattkod på boende!