Almedalen
Välkommen till Almedalsveckan med SISP!

Välkommen till Almedalsveckan med Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Almedalsprogram innehåller information om SISPs egna seminarier och branschseminarier som arrangeras av både medlemmar i SISP, samarbetspartners och andra aktörer.

SISP bjuder in medlemmar och samarbetspartner till att delta i de aktiviteter SISP arrangerar och medarrangerar under Almedalsveckan.

Aktivitet 1 – Frukostmingel med internationaliseringstema

Swedish Incubators & Science Parks bjuder tillsammans med Business Sweden in till en frukost med tema internationalisering. Eventet är öppet för alla med intresse för frågorna.

Vi bjuder på frukostmacka och kaffe.

Arrangör: Swedish Incubators & Science Parks och Business Sweden

Dag: 3/7 2019 08:00-09:00

Plats: WCreate, Strandgatan 1 i Blå Salen (plan 2) 

Aktivitet 2 – Nationell verktygslåda för skalande bolag – så stärker vi det svenska innovationsstödssystemet

Välkommen till ett seminarium som fokuserar på en av våra stora utmaningar – hur koordinerar vi innovationsstödsystemets aktörer och de resurser de erbjuder för att stödja bolag i att skala upp sin verksamhet?

Alltför få innovativa bolag stannar, utvecklas och växer i Sverige. För att vi ska kunna behålla vårt välstånd och konkurrenskraft är det centralt att fler framgångsrika startups har förutsättningar att skala upp och växa med Sverige som bas.

Medverkande: Anders Persson, Moderator, RISE, Pia Sandvik, VD, RISE, Kajsa Hedberg, VD, SISP, Marie Wall, Startup-ansvarig, Näringsdepartmentet, Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova

Dag: 3/7 2019 15:45 - 16:30

Plats: Strandgatan 1, RISE Research Institutes of Sweden

Event-ID: 59514  

Förslag på seminarier i urval

SISP har för att du som medlem ska kunna hitta relevanta seminarier att delta i gjort ett urval av relevanta branschseminarier som äger rum i Almedalen. Flera av seminarierna har medlemmar i SISP som medarrangörer och medverkande.

Tips för att underlätta planeringen av din Almedalsvistelse!

  • För att hitta mer information om respektive programpunkt – besök program.almedalsveckan.info och fyll i seminariets event-ID i sökrutan.
  • Vi rekommenderar att du laddar ner Almedalsveckans app där du enkelt kan lista seminarier och söka efter dem genom att ange event-id http://www.almedalsveckan.info/programkatalog-app

 

Den 30 juni 

Moving people, not cars
Sustainable future urbanisms depend on the capacity of urban systems to ensure affordable and seamless transport. How can moving from one place to another become environmentally friendly, intuitive, safe, easy, affordable and predictable, while involving local communities and groups?
Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India
Dag: 30/6 2019 10:30 - 11:10
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Event-ID: 56720

Building a new biocircular economy - the water and energy challenge
Sustainable future urbanisms depend on a biocircularity. How can India collaborate with Sweden and the Scandinavian region in learning and managing the key resources of water and energy within the emerging framework of biocircularity?

Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India
Dag: 30/6 2019 12:50 - 13:30
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket
Event-ID: 56727

India’s urban future is everybody´s future. What can sustainability do for us?
How India handles its rapid urbanisation and incorporates sustainability and resilience in every aspect of growth will critically impact whether the key outcomes expected from the SDGs by 2030 will be met by the world. What can sustainability do for us to create prosperity, equity and justice?
Arrangör: Future Urbanisms/ Uppsala University, Embassy of India in Sweden, India Unlimited, Make in India
Dag: 30/6 2019 14:30 - 15:30
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Platsbeskrivning: E22, hörsalen i Almedalsbiblioteket
Event-ID:56765

Mingel i The Labyrinth-trädgården – WomEngage Future
WomEngage bjuder in till mingel för kvinnliga framtidsnamn inom näringsliv och politik. Kvinnor i början på sina karriärer som vill nätverka med andra kvinnor, utbyta erfarenheter och inleda årets Almedalsvecka tillsammans. Välkommen från 18.00, stanna för att se politikertalet från The Labyrinths fina terrass och stanna gärna efteråt för att fortsätta mingla och diskutera framtidsfrågor för kvinnors företagande. Värd för minglet är Kia Motors.
Tid: 18.00
Plats: Tage Cervins gata 5, Visby

Den 1 juli

Vision e-hälsa – snart världsbäst eller?
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Hur långt har vi kommit?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park
Dag: 1/7 2019 08:00 - 08:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Event-ID: 58584

Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?
Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa?
Arrangör: Entreprenörskapsforum, Örebro universitet
Dag: 1/7 2019 10:00 - 11:00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Event-ID: 57216

Sveriges framtida konkurrenskraft - hur upprätthålls innovationsförmågan?
Innovationskraft idag ger konkurrenskraft imorgon. Stater och företag på den internationella arenan investerar stort i forskning och utveckling. Trots Sveriges relativa litenhet så är vi tack vare tekniskt kunnande och innovationskraft en betydande aktör. Hur upprätthåller vi vår innovationsförmåga?
Arrangör: Saab, Volvo
Dag: 1/7 2019 10:45 - 11:45
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Event-ID: 58139

WomEngage seminarium – Inga ursäkter, så når du toppen
Det är en fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelser och i ledande positioner i företag. Varför går utvecklingen så långsamt? Hur kan vi bryta mönster och vad är planen framåt för att få fler kvinnor i beslutsfattande roller och på styrelseposter? Diskussion om jämställdhetsfrågan med aktörer från både näringsliv och politik, där vi tillsammans lägger planen framåt – utan ursäkter. Medverkar gör bland andra Helena Lindahl (C), Sanna Arnfjorden Wadström (Sinf), Ewa Andersen (Sparbankerna) och Anna Lundmark Lundbergh (Almi).
Tid: 10.45 – 11.30
Plats: Tage Cervins gata 5, Visby

WomEngage lunchmingel – Världens största matchmakingmingel med kvinnliga styrelseproffs
Kvinnliga styrelsekandidater och valberedningsrepresentanter nätverkar och hittar nya kontakter i syfte att få fler kvinnor på styrelseposter. Stina Billinger (S) inleder lunchen. Executive Partners Scandinavia tar emot och vägleder kandidater till styrelser och ledande befattningar. Medverkar gör också ett flertal kvinnliga styrelseproffs, bl a från Styrelseakademien som kan tipsa om vägen fram till styrelsebordet.
Tid: 11.30-13.00
Plats: Tage Cervins gata 5, Visby

WomEngage seminarium – Så växer kvinnors företag
Hur har kvinnor både inom traditionella branscher och "nya" branscher lyckats starta företag och fått verksamheten att växa och bli lönsam? Vilka skillnader finns inom sfären för start ups när kvinnor respektive män ansöker om riskkapital? Och hur kan vi få fler kvinnor att våga tänka större? Diskussion om jämställdhetsfrågan utifrån ett start up- och riskkapitalperspektiv, med erfarna entreprenörer och representanter från rikskapitalbolag i panelen. Medverkar gör bland andra Tarja zu dem Berge (Almi Invest), Sofie Lindblom (techentreprenör), Martina Klingvall (Telness) och Åsa Uhlin (Veckans Affärer).

Tid: 13.00-13-45
Plats: Tage Cervins gata 5, Visby

Styrelseakademien seminarium – Så kommer du igång med ett professionellt styrelsearbete
Vilka fördelar finns med ett professionellt styrelsearbete? Vilka möjligheter har mindre bolag att hitta extern kompetens? Är arvodering en självklarhet? Vilken kunskap och erfarenhet ger en extern styrelseledamot? Vilket ansvar vilar på styrelsen? Och hur bör man strukturera allt detta för maximal utveckling och tillväxt? Medverkar gör bland andra Charlotte Gustavsson och Gunvor Engström (Styrelseakademien) samt Anders Ekdahl (The Labyrinth Public Affairs).
Tid: 14:15-15.00
Plats: Tage Cervins gata 5, Visby

Kan innovation lösa klimatutmaningen?
Hur kan innovation hjälpa oss att ställa om samhället så att vi klarar klimatutmaningen?
Arrangör: Vinnova
Dag: 1/7 2019 11:00 - 12:15
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Event-ID: 56132

Inga onda cirklar – rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi
Vad mer än investeringar behövs för att bädda för en fortsatt positiv utveckling av den cirkulära ekonomin – i kommunerna, på nationell nivå och i näringslivet?
Arrangör: Swedegas, Fores
Dag: 1/7 2019 13:00 - 14:00
Plats: Hästgatan 2
Platsbeskrivning: Restaurang Italienaren
Event-ID:57732 

Hållbart arbetsliv – även för entreprenören?
Stressrelaterade problem skapar stora kostnader för samhället och försvårar kompetensförsörjning, innovation och produktivitet för företagen. Så hur skapar vi ett mer hållbart arbetsliv – vilka lösningar ser forskningen och politiken? Och vad säger företagarna själva – hur mår de?
Arrangör: Grant Thornton, Företagarna
Dag: 1/7 2019 13:30 - 14:15
Plats: Strandvägen 4.2
Event-ID: 57646 

Effektiva industriella plattformar – nyckeln till svensk konkurrenskraft?
Digitalisering förändrar förutsättningarna för att bygga företag och göra affärer. Nu behövs effektiva plattformar för samverkan mellan olika aktörer. Hur ska de se ut? Vad krävs för att skapa dem?
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Dag: 1/7 2019 14:30 - 15:30
Plats: Hästgatan 12
Event-ID: 57118

Digitalisering, gigekonomi och AI – vad händer med arbetsmarknaden i stad och land?
Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden?
Arrangör: Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket
Dag: 1/7 2019 15:00 - 16:00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Event-ID: 57174

Utan exporten stannar Sverige – en förnyad exportstrategi för Sverige
I fjol exporterade svenska företag för drygt 2 200 mdkr. En betydande del av vårt välstånd kommer alltså från att Sverige är konkurrenskraftigt över tid. När regeringen ska utforma en ny exportstrategi måste exportindustrin involveras tidigt för att säkra att vi är det även i fortsättningen.
Arrangör: Teknikföretagen
Dag: 1/7 2019 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H530
Event-ID: 57749

Så kan cirkulär upphandling, gemensamma upprop och gröna överenskommelser driva hållbara affärer
Vi förbrukar långt mer resurser än vad som ryms inom planetens gränser. För att klara en omställning till en cirkulär ekonomi med en hållbar materialhantering måste hela samhället bidra. Upphandlingar och överenskommelser mellan myndigheter, näringsliv och andra aktörer kan snabba på omställningen.

Arrangör: Innovationsprogrammet RE:Source
Dag: 1/7 2019 15:00 - 16:30
Plats: Korsgatan 4
Event-ID: 55951 

Hur kan svenska städer bli klimatneutrala till 2030? Hur får vi ett gott liv i staden för alla?
Städerna står för 80% av klimatutsläppen och städers agerande kommer avgöra hur vi lyckas i att ställa om till klimatneutralt. Till hösten kraftsamlar ett tiotal svenska för att bli klimatneutrala redan 2030. Hur satsar svenska städer tillsammans för att accelerera denna omställning?
Arrangör: Viable Cities
Dag: 1/7 2019 16:15 - 17:15
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Event-ID: 58954

Den 2 juli

Halvtid i regeringens strategi för social innovation
2017 lanserades regeringens strategi för social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap. Syftet är att ta tillvara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft och bidra till att nå målen i Agenda 2030. Vad har hänt sedan strategin lanserades?

Arrangör: Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet
Dag: 2/7 2019 08:00 - 09:00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Event-ID: 58190

E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?
Vården är svårtillgänglig för e-hälsoföretagen. Ska vården utveckla tjänster som liknar sådana som redan finns? Hur ska resurserna användas på bästa sätt? Vilka krav kan och bör vi ställa på e-hälsobolagen?
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park
Dag: 2/7 2019 08:00 - 08:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Event-ID: 58611

Hur tar vi tillvara på innovationskraften för att tillsammans uppnå de globala målen?
Traditionell hantering av de stora samhällsutmaningarna är för långsam och trögrörlig för att nå uppsatta hållbarhetsmål. Förmågan att driva innovation kommer bli avgörande - hur gör vi konkret för att säkerställa att vi tillsammans nyttjar innovationskraften så att vi uppnår de globala målen?
Arrangör: Skanska
Dag: 2/7 2019 09:00 - 09:45
Plats: Rostockergränd 4
Event-ID: 58804

Dags för ny industriell revolution?
Industrin står för drygt en tredjedel av koldioxidutsläppen och utmålas ofta som en klimatbov, men för att få till en bred omställning som verkligen ger effekt är den nödvändig att få med sig. Men hur ska det gå till egentligen? Vad ger mest klimatnytta? Och vad ska vi ställa om till?

Arrangör: Johanneberg Science Park
Dag: 2/7 2019 09:45 - 10:45
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Event-ID: 55637

200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?
I Sverige slänger vi 200 ton textilier i soporna. Varje dag. Det mesta bränns upp. Därför vill politikerna införa producentansvar och se kraftigt ökad återvinning och återbruk. Men vad krävs för att ta vara på alla begagnade textilier och istället se dem som en värdefull materialresurs?

Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Wargön Innovation, RISE
Dag: 2/7 2019 10:30 - 11:15
Plats: Strandvägen, H551
Event-ID: 55837

Lärosätens roll i regional utveckling – behöver vi nya sätt att arbeta?
Lärosäten agerar och konkurrerar på en internationell arena men ska även kunna ha en tydlig roll i den lokal och regionala utvecklingen genom samverkan med aktörer i sitt närområde. Hur skapar vi hållbara och långsiktiga samarbeten som är värdeskapande för alla inblandade intressenter?

Arrangör: Uppsala universitet, Region Uppsala
Dag: 2/7 2019 11:00 - 12:00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Event-ID: 57739

Hur kan innovation i biståndet lösa våra globala utmaningar?
Hur kan vi ta vara på svensk innovationskraft i genomförandet av Agenda 2030 och öka lärandet och samarbetet mellan svenska innovations- och biståndsaktörer? För att nå de Globala målen krävs det att fler och nya aktörer engageras, inte bara med finansiella resurser utan även med idéer och kunnande.
Arrangör: Sida, Vinnova
Dag: 2/7 2019 13:00 - 13:45
Plats: Donnersgatan 6
Event-ID: 56713

Heureka - Välsmort företagsstöd får näringslivet att växa
Med växande städer följer nya samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. Lösningar som förenar tillväxt och fler arbetstillfällen med ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Hur skapar vi en miljö där ett innovativt näringsliv kan blomstra?

Arrangör: UUI, UIC, Drivhuset, Connect, SLU Holding
Dag: 2/7 2019 15:00 - 15:45
Plats: Donners plats 6
Event-ID: 59558

Havet – en del av Sveriges bioekonomi
Hur kan havets enorma resurser användas för att skapa hållbara råvaror till industrin och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle? Vilka möjligheter och hinder finns idag?

Arrangör: Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet
Dag: 2/7 2019 15:00 - 15:45
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Event-ID: 58138

Från missbruk till återbruk – ta makten över din garderob
Kan klädkonsumtion vara ett missbruk och hur tar vi oss i så fall ur det? Tio vanliga människor med olika delar klimatångest valdes ut att delta i forskningsprojektet F/ACT Movement. Ta del av hur köpstoppet på sex månader påverkade dem och vilka nya möjligheter som öppnades upp för deltagarna.

Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Borås, Science Park Borås
Dag: 2/7 2019 15:30 - 16:15
Plats: Strandvägen, H551
Event-ID: 55841 

Tillgång till framtidens teknik – en konkurrensfråga för svensk industri
Svenska företags konkurrenskraft är beroende av tillgången till rätt teknik i rätt tid och på rätt plats. Det kan vara nya hållbara material, molntjänster, AI, automation, robotik eller additiv tillverkning som skapar nya möjligheter. En färdplan ska beskriva hur detta ska gå till.

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden
Dag: 2/7 2019 16:00 - 17:00
Plats: Korsgatan 6, trädgård
Event-ID: 58876

Den 3 juli

Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården?
Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Hur kan digitaliseringen hjälpa till att lösa den?
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park
Dag: 3/7 2019 08:00 - 08:30
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Event-ID: 58620

Vad är Sveriges nästa stora livsmedelsexport?
För att uppnå målet med Livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion måste fler av våra livsmedel gå på export. Hur ser den globala marknaden ut? Vad och vart bör vi exportera?

Arrangör: Livsmedelsföretagen
Dag: 3/7 2019 08:00 - 09:00
Plats: Mellangatan 15

Agenda för ett innovativt Sverige
Vilka faktorer är avgörande för god innovationskraft på  nationell-, ekosystem-, företags- och individnivå.  Hur placerar sig Sverige på innovationskartan och hur förbättrar vi förutsättningarna för att innovera? Det vill säga, vilken agenda behöver Sverige skapa för att bli mer innovationsvänligt?

Arrangör: Innovationsföretagen
Dag: 3/7 2019 10:00 - 10:45
Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Event-ID: 55821

Hållbar konsumtion och ökad konkurrenskraft
Många lever i tron om att vår konsumtion minskar. Statistik visar på motsatsen. Våra köpbeteenden måste ändras samtidigt som vi vill skapa tillväxt. Hur får vi ekvationen att gå ihop?

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren
Dag: 3/7 2019 14:15 - 15:00
Plats: Strandvägen, H551
Event-ID: 56882 

Vad krävs för att göra Sverige till det bästa ekosystemet för startups?
Hur ska vi skapa världens bästa ekosystem för samarbeten mellan små och stora företag, mellan industri, akademi och offentliga institutioner? Vilka förutsättningar behövs för att skapa samarbete, tillit och värdeskapande aktiviteter?

Dag: 3/7 2019 13:00 - 14:00
Plats: Hästgatan 5
Event-ID: 57735

Jämställt kapital och ledarskap - hörnsten för feministisk politik
Sverige satsar miljarder på jämställdhet – både på hemmaplan och i internationellt utvecklingssamarbete. Dock står utmaningar kvar. Vilket ledarskap behövs för ökad jämställdhet? Vilka går riskkapitalet till? Hur bidrar utvecklingssamarbetet mest effektivt till global jämställdhet?

Arrangör: Global Utmaning, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
Dag: 3/7 2019 12:30 - 13:45
Plats: Strandgatan 19
Event-ID: 59244

 Dag 4

Lokala energisystem - viktig pusselbit i energiomställningen
Digitaliseringen stöper om vårt energisystem. Vad händer om vi reglerar handeln lokalt? Kan vi nyttja de olika energibärarna, värme, kyla och el på ett smartare sätt för att optimera användandet av förnybar energi? Vilka affärsmöjligheter uppstår i det nya energilandskapet?

Arrangör: Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad, Västsvenska Arenan
Dag: 4/7 2019 15:30 - 16:15
Plats: Strandvägen, H551
Event-ID: 57650

Dag 5


Öppna data som strategisk resurs för ökat samarbete mellan offentlig och privat sektor
Sverige står inför en omvälvande förändring i form av digital transformation. Hur kan vi öka samarbetet mellan offentlig och privat sektor och samtidigt använda öppna data som strategisk resurs? Hur skapar vi medborgardriven innovation i praktiken?
Arrangör: Hack for Sweden, Google Cloud
Dag: 5/7 2019 09:00 - 10:00
Plats: Hästgatan 1
Event-ID: 57682

Digitalisering inom omsorgen – en omänsklig utveckling eller en spännande framtid?
Ofta pratar man om nyttan av digitalisering och välfärdsteknik i samma andetag som man räds dem. Och fortfarande finns bilden av det nya som ett nödvändigt ont när händerna i omsorgen blir färre. Hur vi kan använda välfärdstekniken på det sätt vi vill?

Arrangör: Region Gotland
Dag: 5/7 2019 11:30 - 12:00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Event-ID: 57482