Vinnarna av ÅForsk entreprenörsstipendium 2023

Möt entreprenörerna som mottagit de prestigefyllda entreprenörstipendiet ÅForsk entreprenörsstipendium för 2023. 

4 juli 2023

Vinnarna av ÅForsk entreprenörsstipendium 2023 har utsetts och de fick sitt pris vid Sveriges Innovationsriksdag den 22a mars. Årets stipendiater arbetar alla med innovationer som har hög teknologisk grad
 
Det var den 28e februari 2023 som ÅForsk utsåg tio stipendiater till det årliga, prestigefyllda entreprenörsstipendiet. Stipendiet riktar sig till entreprenören för dess starka driv snarare än själva idén de arbetar med. Detta för att entreprenören ska ges en möjlighet att finansiera sitt arbete en tid.

 

Åforsk entreprenörstipendiater 2023

Jesper Martinsson från RockSigma som skapar med sin innovation en förståelse för den seismiska aktiviteten i gruvan i realtid och en bit in i framtiden. RockSigmas beräkningstjänster ger en säkrare och mer hållbar framtid för existerande Gruvor och dess personal.

Ellen Andreasson från Envue Technologies som utvecklar en patentsökt lösning, Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), för analys av biomolekyler som är avgörande för att förstå sjukdomar och utveckla nya mediciner säkrare och effektivare.

Jacob Nissén Karlsson från Nocoli som utvecklar en realtids-sensor som detekterar bakterier i realtid och ger svar på dricksvattenkvaliteten på 10 minuter istället för flera dagar.

Andreas Robinson från Svepreg som utvecklar nästa generations virkesmätning. Bolaget tar med sin innovation virkesmätning till en helt ny dimension genom att förbättra mätnoggrannheten med en faktor 2-3 och tar bort mättiden helt, jämfört med de system som finns på marknaden idag. Detta skapar både stora besparingar till skogsbranschens aktörer och stora miljövinster för samhället i stort.

Ola Svennesson från Ockham Technologies som har tagit fram två patenterade doseringslösningar inom lokalvården. Den första är en stationär och helt automatiserad doseringsenhet som ökar hållbarheten av brukslösningar och eliminerar samtliga användarproblem inom säkerhet och överdosering. Den andra är en kemomekanisk och fullt återvinningsbar ampull som doseras direkt i avsedd flaska/dunk vid de platser där åtkomsten är svårare.

Linda Gustavsson från Freelayer som utvecklar innovativa täcken till hästar. Täckena har ny design, är tillverkade av hållbara material samt med inbyggd teknik för temperatur och fuktavläsning.

Feng Wang från LinXole AB som fokuserar på avancerade material som kan användas i nästa generations solceller för att omvandla solljus till el.

Magnus Ivarsson från MycoMine har utvecklat en ny hållbar teknik för nedbrytning och återvinning av oljebaserade föroreningar i mark och vatten.

Isabelle Ingemansson från OTII som erbjuder ett nytt sätt att monitorera amningsmönster för att stödja ammande kvinnor. Med hjälp av sensorbaserad teknik samlar teknologin automatiskt in data utan behov av manuell inmatning av användaren.

Jesper Nilsson från Lanternas teknologier; att märka in och synliggöra RNA har inspirerats av naturens egna biomolekyler och har därför minimal påverkan på RNA:s naturliga struktur och funktion. Detta möjliggör mer tillförlitlig och effektiv utveckling av nästa generations läkemedel.

 

Nedan kan du ta del av korta videos där stipendiaterna presenterar sig!