SISP på ny adress

Swedish Incubators & Science Parks kontor finns från och med den 15 augusti 2019 hos iOFFICE på Kungsgatan 60, Stockholm.

Vår nya adress är:

Swedish Incubators & Science Parks
iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm

Ska du skicka en faktura? Den ska sändas till:

SISP Service & Development AB
iOFFICE
Kungsgatan 60 
111 22 Stockholm

Org nr: 556858-1838.
Fakturor sänds till: faktura@sisp.se
Kontakt: Charlotta Wagell, 073-822 53 33

12 augusti 2019

Vår nya besöksadress är:

Swedish Incubators & Science Parks
iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm

In English:

We are moving! Not to far away but just approximately about 100 meters to iOFFICE at Kungsgatan 60, Stockholm.

Our new visiting address:

Swedish Incubators & Science Parks
iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm