The Yes Way arbetar för ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande

Vi erbjuder beprövade verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen oavsett kön, ursprung, ålder eller funktionsvariation. Något som i sin tur ger utrymme åt nya och annorlunda innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer.

1 mars 2019

SEDAN STARTEN 2018 HAR VI UTVECKLAT VERKTYG FÖR ATT BÄTTRE KUNNA ATTRAHERA OCH STÖTTA ENTREPRENÖRER OCH INNOVATÖRER SOM DAGENS INNOVATIONSSTÖDSYSTEM HAR SVÅRT ATT NÅ UT TILL, MED SÄRSKILT FOKUS PÅ KVINNOR OCH ICKE-BINÄRA PERSONER. 

Innovation har länge främst förknippats med mansdominerade branscher och maskulint symboliserad teknik, trots att innovation i praktiken sker inom alla branscher och samhällssektorer och kommer i mängder av former.

Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs därför stödformer och arbetssätt som passar för flera sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter.

Vi är många som vill stärka och bredda innovationskraften i vårt land och de flesta förstår värdet av att arbeta jämställt och inkluderande i sina innovationsfrämjande verksamheter. Men lika många undrar hur de ska gå till väga rent konkret. The Yes Ways insatser och metoder visar hur ni kan arbeta i just er organisation.

Vill du veta mer? Läs mer här eller kontakta oss på .

The Yes Way Programmet 2020

Var med och skapa ett jämställt och inkluderande innovationsstödsystem - Gå vårt praktiska och processbaserade utvecklingsprogram.

Vem kan söka till programmet?

Programmet vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka!

​Det är viktigt att organisationen som söker har viljan att utmana traditionella arbetssätt, är beredd på att lägga tid och energi på att implementera metoderna, samt förankrar behovet av arbetet på ledningsnivå.

Vi är övertygade om att alla organisationer behöver olika stöd i en utvecklingsprocess

Därför behovsanpassas och individualiseras innehållet och coachningen utifrån de organisationer som antas. Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning, fysiska och digitala möten med de andra organisationerna samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg.

Vad programmet erbjuder

  • Utvecklad kunskap och medvetenhet kring jämställdhet och inkludering
  • Strategiskt och metodiskt arbete med speciellt utvecklade och beprövade verktyg
  • En möjlighet att bidra till ett jämställt och inkluderande innovationsfrämjande
  • Inspiration och idéer till aktiviteter och evenemang
  • Konkreta och praktiska exempel och arbetssätt
  • Hjälp och stöd i ert arbete framåt.

The Yes Way har initierats och letts av Ideon Innovation och har utvecklats under 2018-2020 mellan flera innovationsfrämjande miljöer, Ideon Innovation, Bizmaker, Venture Lab, Movexum, Blekinge Business Incubator, Peak Region, SSE Business Lab och Jämställd Utveckling Skåne. 

Initiativet har under projektperioden finansierats av VINNOVA, Ideon Innovation, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket. 

Vi är en del av The Yes Way: