Swedish Innovation Arena

SISP har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

25 februari 2020

Projektet Swedish Innovation Arena har beviljats EU-medel

SISPs projekt Swedish Innovation Arena syftar till att tillgängliggöra resurser och verktyg i hela det akademinära innovationsstödsystemet och på så vis bidra till ett mer effektivt innovationssystem. Projektet vill bidra till en ökad systemsyn bland de innovationsfrämjande aktörerna för att tydliggöra, samordna och stärka de olika främjandeaktörernas erbjudanden mot startups och växande bolag. Projektet syftar också till att tillgängliggöra och produktifiera redan utvecklade och verifierade metoder och verktyg för affärsutveckling till alla SISPs medlemmar.  

- Med detta tillskott kan SISP och Sveriges inkubatorer och science parks utveckla och stärka Innovations-Sverige med ännu bättre förutsättningar för bolag att starta och växa säger Kajsa Hedberg, vd för Swedish Incubators & Science Parks.