Sveriges Innovationsriksdag i partnerskap med Sweden Innovation Days 2023

Den 21-23 mars skrivs historia när Sveriges Innovationsriksdag arrangeras samtidigt som Sweden Innovation Days. Deltagare från hela världen erbjuds nu att komma till Lund för att på plats uppleva Sverige som ett starkt innovationsland i hybridform, med både fördjupande sessions på scen och livestreamat innehåll. Redan nu är deltagare från närmare 50 länder anmälda att delta, vilket också betyder att Sveriges Innovationsriksdag hålls på engelska för första gången.

2 februari 2023

Sveriges Innovationsriksdag är SISP:s årliga mötesarena som sedan 2011 samlar kärnan av Sveriges regionala och nationella aktörer. Här möts nyckelpersoner från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle med det samlade fokuset att främja, stärka och utveckla innovation utifrån aktuella samhällsutmaningar.

Sweden Innovation Days som arrangeras av Vinnova tillsammans med SISP, Ignite Sweden, Business Sweden, Formas, Energimyndigheten och AI Sweden är tillbaka för tredje året i rad –denna gång under temat "Let's enable innovation that makes a difference”.

"För första gången kommer Sweden Innovation Days att äga rum samtidigt som Sveriges Innovationsriksdag. Tillsammans arrangerar vi ett evenemang för att connecta, inspirera och utforma verkliga åtgärder mot en mer hållbar framtid. Som ett av de mest innovativa länderna i världen erbjuder vi en arena för internationella intressenter som är intresserade av att samarbeta med Sverige att delta, antingen digitalt eller på plats i Lund, och ansluta rakt in i hjärtat av ett världsledande innovationsekosystem" säger Stina Lantz, tf VD för SISP.

Sveriges innovationssystem möter en internationell publik

Sverige Innovationsriksdag baserar sitt huvudprogram på att förstärka och fördjupa, samt ge den regionala och nationella kontexten utifrån Sweden Innovation Days huvudteman. Det gemensamma målet är att visa upp det svenska innovationsekosystemet på både internationell och nationell nivå. Andra synergieffekter med partnerskapet är att visa hur vi partners tillsammans bildar ett väl fungerande ekosystem för innovation och innovativa startups och scaleups. Genom att hålla båda eventen på engelska öppnas också formatet upp för en internationell publik som gynnas av att delta i båda programmen där det diskuteras allt från innovationspolicy till best practice. 

"Svenska intermediärer kommer ha möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med utländska intermediärer. SISP har på senare tid byggt upp internationella samarbeten som fler nu får möjligheten att nyttja genom specifika programpunkter. Dessutom arrangerar Ignite Sweden en fysisk matchmaking på plats i Lund mellan startups, företag och offentliga organisationer. Där samarbetar vi med ledande innovationsmiljöer från hela världen. Här kommer företag, offentliga organisationer och startups från vart och ett av dessa länder ges chans att delta i matchmakingeventet. Det här ger våra internationella deltagare under Sveriges Innovationsriksdag en unik möjlighet att skapa relationer med det svenska innovationssystemet och svenska startups. Svenska tillväxtföretag får i sin tur möjlighet att göra affärer med internationella storbolag och organisationer. Matchmakingen är en konkret satsning där innovation och samverkan bidrar till att utveckla vårt samhälle" avlutar Stina Lantz.


Anmäl dig till Sveriges Innovationsriksdag här >>

Anmäl dig till Sweden Innovation Days här >>