Sveriges Innovationsriksdag 2024: En milstolpe för den gröna omställningen

Vad är det som händer i Norrbotten?

Vad den gröna omställningen innebär på riktigt hade nog inte alla förstått innan de kom till Sveriges Innovationsriksdag 2024 i Boden och Luleå. Men nu vet alla som var där, och det är stort.

17 maj 2024

Sveriges Innovationsriksdag 2024, som ägde rum mellan den 13 och 15 maj, i de två norrbottniska städerna Boden och Luleå, blev en betydelsefull plattform för att diskutera och främja den gröna omställningen. Med fokus på innovation och ekosystemets roll i den transformationen, samlade konferensen 330 deltagare från hela Sveriges innovationsmiljöer, inklusive representanter från akademi, politik och näringsliv.

"Vi hoppas på en förändrad bild av Norra Sverige där vi nu leder den gröna omställningen och där Sveriges innovationsekosystem bidrar till fler starka startups och scaleups inom bland annat tech och sociala innovationer", säger Sara Json Lindmark, Verksamhetsledare Luleå Science Park, efter den avslutade konferensen.

SIR24 fokuserade på tre huvudteman som formade de olika sessionerna och diskussionerna: 

1. Grön Re-Industrialisering

Hur kan teknik och AI driva den gröna omställningen? Vad är industrins roll i denna process och hur kan Sverige bli en global ledare genom att integrera avancerad teknik och hållbara industrimetoder? Inom dettta tema fick vi bland annat lyssna till förebilder som H2 Green Steel och Hybrit som visades som exempel för framtida satsningar. Båda lyfte fram de utmaningar och möjligheter som ligger i att kombinera traditionell industri med modern teknik för att skapa en hållbar framtid.

Henrik Henriksson, VD på H2 Green Steel, delade med sig av sin bolagsresa och deras arbete med att minska utsläppen av växthusgaser genom att producera grönt stål.

"Det här händer här och nu. Först ska vi producera grön vätgas och sedan grönt järn och grön stål."

“Det här händer här och nu. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand och jag tror vi har svenskt rekord miljötillståndsprövning. Vi bygger ett blueprint i Boden som sedan ska kunna gå att kopiera i andra delar av världen. Vår teknik i sig är egentligen inte så innovativ utan innovationen ligger snarare i affärsmodellen. Om 714 dagar (enligt den 15 maj 2025, red SISP) drar vi igång produktionsprocessen. Först ska vi producera grön vätgas och sedan grönt järn och grön stål", sa Henrik Henriksson.

2. Innovation och Entreprenörskap

Hur kan innovation bidra till att forma framtidens hållbara samhällen? Diskussionerna lyfte fram hur startups och scaleups spelar en avgörande roll i att skapa hållbara lösningar och affärsmodeller. Deltagarna fick insikter i hur man kan skydda och stödja svenska innovationer på en global marknad. Sessioner handlade om allt från finansiering och stödstrukturer till de senaste teknologiska genombrotten och hur de kan implementeras i praktiken.

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)*, Sveriges riksdag och Näringsutskottet, belyste vikten av att satsa rätt på innovation, från forskning till kommersialiserat bolag.

"Sveriges Innovationsriksdag gav hopp om framtiden, alla som var med arbetar med spännande idéer som kommer stärka svensk konkurrenskraft och se till att vi går vinnande ur de många kriser vi ser framför oss."

”Sveriges Innovationsriksdag gav hopp om framtiden, alla som var med arbetar med spännande idéer som kommer stärka svensk konkurrenskraft och se till att vi går vinnande ur de många kriser vi ser framför oss. Det gav mig insikten hur viktig politikens stöd till Sveriges innovationssystem är och att vi behöver samarbeta för att klara dessa tuffa tider tillsammans. Nästa år hoppas jag på att fler politiker deltar för att få inblick i det fantastiska arbete som görs av våra science parks och inkubatorer. Då är det ett år kvar till valet och jag hoppas att vi tar fasta på valet 2026 och vad som står på spel om vi inte satsar på forskning och innovation”, sade Daniel Vencu Velasquez Castro.

3. Mot en Hållbar Framtid

Hur kan vi möta globala utmaningar och säkerställa en lyckad omställning? Detta tema belyste konkreta exempel och diskussioner med fokus på samarbete och nätverkande som nyckelfaktorer för att uppnå långsiktiga hållbarhetsmål. Diskussionerna betonade vikten av att integrera samhällsomställning i både lokala och nationella strategier.

En viktig del av det är talangattraktion och där fick deltagarna på konferensen lyssna till Chana Svensson som har flyttat till norra Sverige från Florida och där börjat jobba med rekrytering på ett helt banbrytande sätt.

"Den svenska regeringen sover när det kommer till internationell talangattraktion"

“Ni svenskar måste sluta vara så lagom. Ni behöver våga sticka ut och göra saker annorlunda. Hur ska ni annars lyckas rekrytera den kompetens som behövs för att åstadkomma den gröna omställningen? Den svenska regeringen sover när det kommer till dessa frågor”, menade Chana Svensson.

Gemensam vision för den hållbara omställningen

Sveriges Innovationsriksdag 2024 var inte bara en SISP-årskonferens, utan också en milstolpe i Sveriges arbete mot en grön och hållbar framtid. Med Boden och Luleå som värdar för detta evenemang visades tydligt hur norra Sverige kan leda vägen i den globala omställningen, och hur samarbete och innovation är nyckeln till att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. De båda städerna har blivit centrala nav för den gröna samhällsomställningen i norra Sverige, vilket tydligt framgick under dagarna. Med omfattande investeringar på totalt 1400 miljarder kronor i förnybar energi, elektrifiering och grönt stål, förväntas dessa regioner locka 100 000 nya invånare till år 2035 och skapa tiotusentals nya arbetstillfällen. Denna snabba utveckling, som normalt skulle ta decennier, sker nu på bara några få år.

"Jag kan inte nog understryka den gemensamma slutsatsen från SIR 24, den gröna omställningen må ha startat i norr, men vi gör den tillsammans för Sverige AB", säger Thomas Fägerman, VD Boden Business Park.

I en tid när många länder gör stora satsningar på hållbarhet och grön teknik, visade Sveriges Innovationsriksdag 2024 hur Sverige med gemensamma krafter kan spela en ledande roll på den globala scenen. Genom att fokusera på goda exempel, tydliga mål och samarbete över gränser, bidrog Sveriges Innovationsriksdag 2024 till att utstaka en gemensam vision för att driva den hållbara omställningen framåt, över hela landet.

"Nästa år ser vi fram emot ännu större uppslutning från politiken"

"Det är fantastiskt att vi lyckades samla så många nyckelaktörer från hela Sverige de här dagarna i Boden/Luleå. Eventet sålde slut en månad innan, vilket är ett kvitto på hur angelägen mötesplats Sveriges Innovationsriksdag faktiskt är. Nästa år ser vi fram emot ännu större uppslutning från politiken" avslutar Stina Lantz, VD SISP.

 

* Samtliga riksdagspartier var inbjudna till Sveriges Innovationsriksdag 2024