Sveriges Innovationsriksdag

Swedish Incubators & Science Parks årskonferens som samlar flera aktörer inom det svenska ekosystemet för innovation.

 

13 mars 2017

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens.

Konferensen är välbesökt och samlar intressenter från akademi, politik och näringsliv för diskussion om hur vi utvecklar policies för att stärka det svenska ekosystemet för innovation framåt.

Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar.

Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft.

 

Sveriges Innovationsriksdag framåt:

 • Sveriges Innovationsriksdag 2022 arrangeras i Sundsvall i samarbete med BizMaker.
 • Sveriges Innovationsriksdag 2023 arrangeras i Lund i samarbete med Ideon.

Sveriges Innovationsriksdag har tidigare arrangerats i:

 • Skellefteå, 2021 - Framflyttat från 2020
 • Karlskrona, 2019
 • Borås, 2018
 • Linköping och Norrköping, 2017
 • Åre, 2016
 • Västerås, 2015
 • Göteborg, 2014
 • Lund, 2013
 • Jönköping, 2012
 • Kalmar, 2011