Sveriges Innovationsriksdag

Swedish Incubators & Science Parks årskonferens.

 

13 mars 2017

Sveriges Innovationsriksdag är Swedish Incubators & Science Parks årskonferens.

Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar.

Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft.

Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019, som arrangeras i Blekinge är Smart Society.

Sveriges Innovationsriksdag har tidigare hållits i:

Borås, 2018
Linköping och Norrköping, 2017
Åre, 2016
Västerås, 2015
Göteborg, 2014
Lund, 2013
Jönköping, 2012
Kalmar, 2011