Sveriges Inkubatorkung lämnar över stafettpinnen

Pär hedberg slutar som VD på Sting efter över 20 år.

16 juni 2023


“Utan Pär hade startup-Sverige varit väsentligt svagare och jag tror faktiskt ett par unicorns fattigare”

Pär Hedberg är en av anledningarna till att Sverige har ett innovationsekosystem i världsklass. I över tjugo år har han banat väg för hundratals svenska startups och byggt ett ekosystem av olika innovationssupporters, etablerat näringsliv och riskkapital, som vd för Stockholmsinkubatorn Sting. Hur kommer det sig?


“Jag är besjälad av att utveckla ett innovationssystem som hjälper entreprenörer snabbare framåt, så att deras affärsidéer och lösningar på viktiga samhällsutmaningar kan förverkligas”, säger Pär själv.

 
Ovärderlig för det svenska innovationekosystemet

Pär, som enligt kollegor i branschen borde få ett Nobelpris för sina insatser, har vigt halva sitt liv åt att hjälpa entreprenörer. Han var gymnasieingenjör och civilekonom med några vd-jobb på olika teknikföretag i bagaget, när han grundade Sting år 2002 med stöd av Stiftelsen Electrum (Stockholm stad, Ericsson, KTH med flera). Grundidén var att stötta entreprenörer med strategisk rådgivning och finansiering, att hjälpa dem hitta samarbetspartners och kunder, så de kunde bli internationellt skalbara bolag med hjälp av kompetenta affärscoacher. Sting finansieras liksom de flesta inkubatorer i landet främst av offentliga medel och är inte vinstdrivande, ett eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Syftet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen, ta tillvara nya idéer och att stärka Sveriges attraktionskraft för kompetens och näringsliv. 

Citatet i rubriken kommer från branschkollegan Jeanette Andersson, erfaren investerare, som under tre år var vd för Malmös inkubator Minc. Idag är hon bland annat styrelseordförande för Almi Invest. Hon hyllar Pär och erkänner att han har varit en stor källa till inspiration för henne och Minc: “Hans förmåga att se behov och utveckla nya delar av det svenska innovationsekosystemet är ovärderlig. Initiativ och hajper har kommit och gått – Pär däremot har hela tiden arbetat långsiktigt och målmedvetet – och ödmjukt men effektivt flyttat fram Sveriges positioner. Pär har som få andra sett och förstått att alla delar måste hänga ihop för att skapa ett ekosystem som kan bygga framgångsrika bolag. Han har haft en fantastisk förmåga att omsätta dessa tankar i praktiken”, säger Jeanette Andersson.

 
Ett system under ständig utveckling

Under de drygt två decennier som Pär har jobbat med startups har både inställningen till att bygga företag och förutsättningarna att göra det förändrats till det bättre. “Tröskeln att bli entreprenör är lägre idag, och antalet människor som vill forma sin egen framtid genom att starta ett eget bolag har ökat enormt. När jag gick ut Handels ville alla få jobb på bank. Idag är det det man inte vill! Istället vill man själv bestämma över sitt öde. Nu nöjer man sig inte med att bara vara en liten del av ett stort kugghjul, säger Pär.”

Pär pekar på tre saker i samhällsutvecklingen som har gjort stor skillnad för entreprenörsandan, bland annat digitaliseringen och de teknikmöjligheter den inneburit: “Se bara på boo.com. På den tiden, i slutet av nittiotalet, kostade det kanske hundra miljoner att göra en hemsida och en e-handelsplats. Sajterna var tunga med den tidens mått mätt, och mycket långsamma. Digitaliseringen har inneburit att trösklarna både kostnads- och tidsmässigt sänkts radikalt. Det är lättare idag för entreprenörer att prova en idé och se om den flyger eller inte vilket bidragit stort till framväxten av många startups”, menar Pär.

Han lyfter också att det tidigt fanns en Björn Borg-effekt för entreprenörskap. “Niklas Zennström som grundade Skype är ett sådant exempel. Drivna människor kunde identifiera sig med honom och började överväga att satsa på företagande som karriär istället för att börja på IBM.”

Det tredje han nämner som framgångsfaktor är tillgången till investerare, och det som kallas kompetent kapital. Att det med pengarna också kommer erfarenhet och kunskap som är värdefull för nya entreprenörer, och Pär nämner Niklas Zennström som exempel igen: “Niklas blev en vinnare med Skype, två gånger till och med, och har sedan dess bidragit stort till Sveriges utveckling som investerare genom sitt riskkapitalbolag Atomico.” 


Ödmjuk och generös kunskapsdelning

Pär har arbetat aktivt för att öka samarbete och informationsutbyte i det nationella innovationssystemet, mellan entreprenörer, investerare och andra inkubatorer i landet. Stina Lantz t.f VD för Swedish Incubators and Science Parks, SISP, en branschförening där Pär suttit i styrelsen under många år; “SISP är en plattform som bland annat verkar för att höja innovationsekosystemets gemensamma kompetens. Pärs aktiva engagemang för samarbete och informationsutbyte har betytt mycket. Sverige har idag ett inkubatorprogram i världsklass, och en av anledningarna till det är samarbetet inkubatorerna emellan.”

Pär fortsätter: “Det är otroligt värdeskapande att dela med sig av insikter och framgångar, men vi skulle kunna göra det ännu mer med större resurser. "Vi är idag 34 inkubatorer i det nationella inkubatorprogrammet, men de flesta är rätt anorektiska” säger han och syftar på finansieringen av aktörerna i innovationssystemet.

Anders Cronholm, SISP:s styrelseordförande och VD för Blekinge Business Incubator, om Pär Hedberg “Jag har känt Pär i mer än 15 år och även om han driver Sveriges ”Zlatan-inkubator” så har han aldrig satt sig på några höga hästar utan alltid ödmjukt och generöst delat med sig av erfarenheter, modeller och erfarenheter. Vi är många som har Pär att tacka för hur det svenska inkubatorsystemet har utvecklats till vad det är idag. Han har varit en viktig spelare genom åren som alltid kommit med inspel och bidrag som gjort att hela systemet hela tiden har utvecklats!“


Kan bli ännu bättre

Sveriges innovationssystem har fått ett oerhört bra anseende i världen. Ändå är Pär inte nöjd utan menar att det finns mycket Sverige borde göra annorlunda:

“Sverige har en stark position, och det bekräftas genom att det också kommer ut många  starka bolag. Generellt så har vi väldigt bra förutsättningar, på många sätt, men vi skulle kunna vara ännu bättre. Jag vet att det är lite provocerande att säga, men vi har egentligen inget innovationssystem i Sverige. Ett system är något som bygger på komponenter designade för att nå ett överordnat systemmål, och det finns ingen som satt upp mål för vad Sverige ska uppnå. Pär förklarar komplexiteten med att det här är frågor som rör tre departement, minst, som jobbar var för sig. “Det är ingen som har ett större övergripande ansvar för ett innovationssystem i Sverige. Departementen är inte heller så långsiktiga och byts ju ut vart fjärde år och jag har inte sett några övergripande långsiktiga initiativ”.

Det största problemet tycker han är en övertro på att om man satsar mer på forskning och utbildning så kommer det att komma ut mer nyttiggörande i samhället på olika sätt. Han menar att transformationen, omvandling från kunskap till företag som skapar nytta och värde i samhället, inte sker per automatik. “Forskning är bra, men hur omvandlas kunskapen som vi byggt upp med hjälp av forskningsmedel, till nytta och företag som löser problem? För att bli bättre på kommersialisering så behöver vi omvandla innovationer med hjälp av entreprenörer, menar han: “Vi behöver jobba mycket mycket mer med att ympa in entreprenörer i forskningskretsarna. Entreprenörer står ändå för huvuddelen av den samhällsomvandlande kraften under de senaste 200 åren. Och entreprenörerna måste också få möjlighet att äga delar av bolaget, annars kommer de inte att få några investerare. Att övertyga forskare att ta in en entreprenör som får ta ett stort ägande är jättesvårt. Och att hitta rätt entreprenör som vill gå in i bolag utan omsättning, utan ekonomi, är också svårt - hur får entreprenören mat på bordet första tiden? Det här är ett hantverk som Sveriges inkubatorer skulle kunna jobba med, tillsammans med universitet och högskolor. Jag skulle önska en liten omfördelning av hur mycket vi satsar på forskning till nyttiggörande, Sverige satsar väldigt lite pengar på det i jämförelse med hur mycket som satsas på forskning.

 
Världens bästa inkubator

2021 utsågs Sting till världens bästa inkubator och hittills har deras inkubatorbolag  resulterat i hundratals nya företag, som tillsammans omsätter mer än 4,5 miljarder kronor. De har skapat över 3400 jobb och attraherat mer än 9,9 miljarder kronor i privat kapital. Nya idéer har förverkligats och kommit till nytta i samhället.

Caroline Walerud, medgrundare och styrelseordförande i Volumental och AirForestry, partner i Walerud Ventures, styrelseledamot i Sting. "Pär och Sting har hjälpt så många entreprenörer att ta första steget och utveckla sina bolag. De höll mig i handen i de första tuffa åren med Volumental och coachade oss i bolagsbygge, allt från säljstrategi till teambuilding. Med sin vision och drivkraft arbetar Pär aktivt för att se till att Sverige växer som en global hub för teknikföretag. Fler europeiska bolag gör att vi inte bara blir konsumenter av amerikanska och kinesiska produkter."

Idag är Sting inte “bara” en inkubator längre, utan har byggt upp ett ekosystem av aktörer omkring sig, något som enligt Pär var planen redan från början: “Redan när vi startade för tjugo år sedan hade jag en systemtanke” säger han. “Jag är ingenjör och för mig består ett system av komponenter. Sting behöver vara en del av ett system och därför har vi initierat flera nyckelkomponenter som är nödvändiga”.


Initiativtagare till Ignite Sweden

Några av de komponenter som Pär initierat är co-working platser som SUP46, THINGS, riskkapitalbolaget Propel Capital, Luminar Ventures, och samverkansprogrammet Ignite Sweden. ”I en del av dessa är vi nu bara delägare i eftersom de inte är inom vår kärnverksamhet och inget vi ska driva från Sting. Däremot är de viktiga komponenter för ett komplett ekosystem”. 

Ta Ignite Sweden som exempel. De matchar startups med potentiella kunder, både offentliga och privata, över hela landet. “Kopplingen mellan startups och industriföretag var alldeles för dålig” säger Pär. “Vi startade i Stockholm och tillsammans med Lead i Linköping, kort därefter anslöt fler inkubatorer i Sverige. Det är ett otroligt fint verktyg” säger han.

Idag är 26 inkubatorer engagerade i Ignite, och programmet har skapat över 450 kommersiella samarbeten för startups. “Pär såg tydligt kopplingen mellan att startups hade svårt att attrahera kunder i Sverige och Europa, och därmed ofta flyttade för att bygga upp verksamheten i t.ex. USA eller Asien, där kunderna fanns. Ignite är svaret på det problemet. Kan startups bygga en första kundbas här hemma är sannolikheten mycket större att de växer upp och blir etablerade företag här. Redan i uppstarten bestämde vi att Ignite skulle vara öppet för alla Sveriges startups, inte bara Stings. Det är ett typexempel på hur Pär bidrar till systemets utveckling, och hans förmåga att sätta entreprenörernas och systemets utveckling i centrum”, säger Stina Lantz, som utvecklat Ignite Sweden till det nationella program det är idag. “När systemet fungerar bättre, blir Sverige en bättre plats för startups att växa upp - det leder till tillväxt”. 

 

Avgörande för det svenska innovationsekosystemet

Sammanfattningsvis har Pär Hedbergs bidrag till det svenska innovationsekosystemet varit avgörande för att skapa ett blomstrande startup-ekosystem. Genom olika rådgivande roller har han samarbetat nära med beslutsfattare för att identifiera och möta behoven inom innovationssektorn. Det har resulterat i en politik som främjar tillväxt och innovation. “En sak jag drev hårt under många år och som till slut blev hörsammad är kapitalförsörjningsfrågan. Sverige hade under många år en grundprincip att staten skulle gå in om det var svårt för bolagen att få kapital. Jag försökte länge få staten att förstå att de inte skulle gå in direkt utan i fonder tillsammans med privata investerare. Där kunde staten stå för en minoritet och snarare en “enabler” till att få fram kapital istället för att vara direkt investerare i bolagen. Till slut blev det så och lyckosamt nog bildades Saminvest, som nu är en oerhört viktigt investerare i nya svenska riskkapitalbolag.”

Jeanette Andersson vittnar också om det goda samarbete inkubatorerna emellan: “Pär har generöst delat med sig av sina erfarenheter. Vi på Minc hade stor hjälp av honom när vi satte upp vår första investeringsstruktur med inspiration från Propel Capital. Vi arbetade nära tillsammans när Minc, Sting och Arctic Business Incubator började skissa på den nya riskkapitalstrukturen tillsammans med Saminvest. Där matchas det statliga riskkapitalet med privat kapital och investeringarna förvaltas av inkubatorerna. Här kom Pärs stora erfarenhet och kontaktnät till stor nytta för att nå ett framgångsrikt resultat.”

På frågan vad han vill lämna efter sig tvekar han inte över svaret: “Den kultur och värderingar som vi utvecklat på Sting under åren, grundsynen, hoppas jag kommer kunna leva kvar. De flesta människor styrs inte ytterst av pengar eller siffror, utan av känslor, tankar, visioner och idéer. En inkubator består av många extremt begåvade personer som gjort smarta saker tidigare. Varje inkubatorbolag får en personlig affärscoach som ger omfattande affärsutvecklingsstöd. Jag har själv haft förmånen att kunna handplocka medarbetare med gedigen erfarenhet av att bygga upp och leda internationella tillväxtbolag. Därför består den här organisationen av många extremt begåvade personer som gjort smarta saker tidigare, och då måste man huvudsakligen styra med kultur och starka värderingar. Ska man ha kvalificerade människor att jobba i den här typen av bolag och organisationer då måste man ha en attraktiv kultur”, avslutar Pär.

Den 1 juni tillträdde Krim Talia som Stings nya VD. Pär Hedberg kommer arbeta kvar som affärscoach med nya deeptechbolag, särskilt inom klimatområdet. Han ska också arbeta, som stöd åt den nya VD:n, med några strategiska utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra Stings värdeerbjudande till startups.