Sveriges inkubatorer viktiga katalysatorer för ängelkapital

Viktig infrastruktur med upparbetade affärsängelnätverk och omfattande stöd för bolag och entreprenörer.

2 april 2024

När Saminvests års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publicerades förra veckan ser vi att den statliga investeringsfonden har nått ännu ett år av tillväxt och framgångsrika investeringar. Under året expanderade även Saminvest de indirekta finansieringsprogrammen för affärsänglar via inkubatorer och flera av SISPs medlemmar startade det sjunde programmet genom Kick Capital med Blekinge Business Incubator, Kalmar Science Park och Företagsfabriken i Växjö i samverkan.

Saminvest är en svensk statlig investeringsfond med fokus på att investera i innovativa och högteknologiska företag för att stimulera tillväxten av den svenska ekonomin och skapa arbetstillfällen. Saminvest fungerar som en samlande kraft för olika investerare, inklusive privata investerare, riskkapitalfonder och offentliga institutioner, och strävar efter att öka tillgången på kapital för svenska startups och tillväxtföretag. Fonden investerar på affärsmässiga grunder tillsammans med privat kapital i riskkapitalfonder i tidiga faser. En viktig infrastruktur för Saminvest är landets inkubatorer som redan har upparbetade affärsängelnätverk och erbjuder omfattande stöd för bolag och entreprenörer.

Inkubatorer med upparbetade affärsängelnätverk

För att kanalisera den marknadskompletterande rollen som Saminvest har, har flera affärsängelprogram skapats där inkubatorerna har en koordinerande roll för att frigöra ängelkapital ute i landet och växla upp det nationellt genom saminvesteringar med Saminvest. I dagsläget finns 17 affärsängelprogram som hanteras av inkubatorer runtom i hela Sverige: Arctic Business Incubator (Luleå, Piteå och Skellefteå), Blekinge Business Incubator (Karlskrona), GU Ventures (Göteborg), Minc (Malmö), SmiLe (Lund), Sting (Stockholm) och UIC (Uppsala), tillsammans med andra inkubatorer. Det senaste tillskottet är Kick Capital som hanteras av Blekinge Business Incubator i samverkan med Kalmar Science Park och Företagsfabriken i Växjö. 

"Svenska inkubatorer används numera som kvalitetssäkring för privata investeringar"

Anders Cronholm, VD Blekinge Business Incubator och styrelseordförande SISP

"En viktig detalj i SamInvest upplägg är att svenska inkubatorer numera används som kvalitetssäkring för privata investeringar. Det är ett viktigt kvitto på att inkubatorer har positionerat sig på den svenska startupscenen och spelar en avgörande roll i tidiga tillväxtfaser" säger Anders Cronholm, VD för Blekinge Business Incubator samt styrelseordförande i SISP.Många positiva synergier – en enorm kraft

Kopplat till inkubatorerna finns ofta nätverk av affärsänglar, som idag utgör viktiga finansiärer och stöd för bolagens utveckling i tidiga skeden. Genom att förstärka affärsänglarnas finansiering bidrar Saminvest till att förbättra tillväxtmöjligheterna för lovande bolag tills de blir intressanta för större investerare. Utöver detta märker inkubatorerna själva att det uppstår fler positiva synergier genom det här sättet att strukturera ängelinvesteringar och organisera ängelcommunityn runtom i landet.

"En ytterligare bonuseffekt är att vi faktiskt genom Kick Capital nu möjliggör för följdinvesteringar i bolagen som troligen inte hade hänt annars"

Louise Östlund, VD Kalmar Science Park och styrelseledamot SISP

"Vi som nyligen har startat upp vårt program i sydöstra Sverige har redan börjat se vilka följdeffekter det får. Vi har haft organiserade affärsängelnätverk ett bra tag, men vi ser nu vilken kraft det finns i det nationella nätverket. Våra bolag i den här delen av Sverige får helt nya möjligheter att frontas inför nationella investerare. Dessutom har vi skapat en arena för affärsänglarna i våra nätverk att lära av andra, i andra delar av Sverige, och till och med investera tillsammans, över regiongränser. Att Saminvest saminvesterar ger en extra, och ibland avgörande, boost för startupbolagen. En ytterligare bonuseffekt är att vi faktiskt genom Kick Capital nu möjliggör för följdinvesteringar i bolagen som troligen inte hade hänt annars. På toppen av detta ser vi faktiskt att det kan fungera som attraktionskraft, både regionalt, nationellt och internationellt. Det är win-win ur väldigt många perspektiv" säger Louise Östlund, VD för Kalmar Science Park och styrelseledamot i SISP.

Saminvests affärsängelprogram som hanteras av flera av landets inkubatorer. Tillsammans faciliterar de 17 affärsängelnätverk, från norr till söder.


Läs Saminvests års- och hållbarhetsredovisning 2023 >>