Sveriges inkubatorer och startups betydande för landets utveckling och tillväxt

Årsredovisningen från Vinnova om det nationella inkubatorprogrammet visar att resultaten är genomgående positiva, där både attraherat kapital, antalet anställda och omsättningen i de bolag som är i inkubation har ökat.

14 juni 2023

När Vinnova rapporterar resultatet från de inkubatorer som har ingått i det nationella inkubatorprogrammet de senaste fyra åren (2018-2022) visar det sig att tillgången på ägarkapital till företag som är i inkubation har ökat dramatiskt. Under 2022 attraherade 260 bolag i excellensinkubatorerna totalt nära 1,8 miljarder i ägarkapital, vilket är en ökning med 250 miljoner kronor jämfört med 2021. Detta trots att tillgängligheten till riskkapital minskade med nära en femtedel förra året. Den sektor som attraherar allra mest, både statligt och privat kapital, är life science.

Inkubatorprogrammet i Sverige har pågått sedan 2004 och programmet har resulterat i en av Sveriges viktigaste infrastrukturer för innovation och näringslivsförnyelse genom nystartade företag. Flera av de ingående inkubatorerna rankas idag bland de bästa i världen. Under hösten 2021 blev Sting utnämnd till världens bästa inkubator och accelerator av Global Startup Awards. Sedan tidigare har Chalmers Ventures blivit rankad som nr 12 och GU Ventures som nr 16 i UBI Globals internationella ranking bland universitetsbaserade inkubatorer. I samma rakning har UIC blivit rankad nr 4 och ABI nr 6 bland universitetsanknutna inkubatorer.

- Att investeringar i inkubatorbolagen trotsar trenden visar på viktiga fakta. Sverige har ett nationellt inkubatorprogram i världsklass och de startups som blir antagna till våra inkubatorer har hög innovationshöjd med stor potential. Inkubatorerna realiserar den potentialen och hjälper bolagen att bli investeringsbara. De är också uppkopplade mot kritiska nätverk, både av investerare och kunder, som startups får tillgång till oavsett var i landet de befinner sig. Den investering Sverige gör i inkubatorprogrammet ger tydlig och konkret avkastning på både kort och lång sikt. Kan Sverige dubbla investeringen skapar vi ännu fler framtida exportsuccéer. Det borde vara ett enkelt investeringsbeslut, säger Stina Lantz, tf VD SISP - Swedish Incubators & Science Parks.


Genomgående positiva resultat

De 29 inkubatorer som erhåller excellensstöd* är fördelade över hela Sverige och utvärderade strax över 4000 idéer under 2022. Största andelen av de prövade och antagna affärsidéerna kom från fristående innovatörer (48%), följt av näringslivet (25%) och akademin (24%). Årets rapport visar att resultaten är genomgående positiva, där både det attraherade kapitalet, antalet anställda i bolagen och omsättningen har ökat. Mest pengar attraherar life science-sektorn (893 mkr under 2022, följt av jordbruk samt mjukvara & ICT, som attraherade 284 respektive 226 mkr).  

- Inkubatorerna och de nya startupbolagen levererar verkligen ett toppenresultat med tanke på det som i övrigt kännetecknade år 2022 med ett flertal kriser, en sjunkande börs och ett krig i vår närhet, vilka påverkade många branscher som startups och scaleups verkar inom. Att life science sticker ut igen visar det stora intresset för branschen, samt de stora kapitalbehov som dessa företag har med tanke på de valideringar som måste göras på patienter och som krävs för att komma ut på marknaden. Vi ser även att energisektorn ökat sina kapitaliseringar avsevärt och jag hoppas att övriga deeptechsektorer följer trenden de kommande åren, säger Klementina Österberg, VD GU Ventures.

Vid årsskiftet 2022/2023 fanns 655 företag i inkubatorerna. Genom att redan från starten av en affärsidés utveckling arbeta in hållbarhet och jämställdhet som drivkraft, har inkubatorerna en roll i näringslivets transformation mot ett hållbart och jämställt företagande. Startups har en viktig roll genom att de utgör grunderna till framtidens näringsliv. I nuvarande programperiod som startade 1 jan 2021 riktar sig därför Vinnovas finansiering till etablerade inkubatorer som har de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv som en tydlig drivkraft vid urval samt utveckling av sina inkubatorföretag.


*För huvuddelen av Vinnovas finansiering är det företagen i inkubatorerna som är mottagaren av det statliga stödet, inte inkubatorerna. I den nya programperioden förutsätts inkubatorerna redan i attraktion av nya affärsidéer vända sig mot entreprenörer och innovationer som drivs av jämställdhet samt möter de samhällsutmaningar som vårt samhälle står inför. Vidare avser Vinnova ge incitament för att saminkubation ökar så att den nationella resursbasen avseende bransch- och annan specialkompetens, nätverk och kapitalförsörjning nyttjas effektivt.