Sveriges inkubatorer 2018

Swedish Incubators & Science Parks släpper rapporten Sveriges inkubatorer 2018 för att belysa hur inkubatorernas verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen.

10 oktober 2018

Vad är och gör egentligen en inkubator?

Swedish Incubators & Science Parks släpper rapporten Sveriges inkubatorer 2018 för att belysa hur inkubatorernas verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen. Rapporten lyfter också inkubatorerna roll i förhållande till regional utveckling, global konkurrens och samtida utmaningar som digitalisering.

Inkubatorer erbjuder personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag. De finns över hela landet trots det är kunskapen om värdet inkubatorerna skapar för samhället låg. Inkubatorerna ökar tillväxten av nya kunskapsintensiva företag och stimulerar näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt.
 
Affärsutvecklare med kunskap om och erfarenhet från inkubatorverksamhet inom Swedish Incubators & Science Parks medlemsnätverk har tagit fram rapporten Sveriges inkubatorer 2018.

– Inkubatorerna i Sverige har flera decenniers erfarenhet av att utveckla kunskapsintensiva företag med innovativa affärsmodeller och flera av dem finns bland de högst rankade i världen. Samtidigt medför global konkurrens, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle att behovet av innovation ökar. Sveriges inkubatorer 2018 är ett sätt att belysa de värden inkubatorerna bidrar med till samhällsutvecklingen, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks. 

 

Fakta


Det finns idag ett 40-tal företagsinkubatorer i Sverige. Inkubatorernas ägare och uppdragsgivare är i huvudsak kommuner, regioner och lärosäten. Flera ingår dessutom i det nationella inkubatorprogrammet via den statliga myndigheten Vinnova.