Sustainable Mobility Challenge

Energimyndigheten utlyser en  internationell innovationstävling för att hitta världens bästa mobilitetslösningar och transporttjänster för att nå en fossilfri transportsektor år 2045. 

Josefin Jaén Nilsson 24 oktober 2018

År 2045 ska Sverige vara fossilfritt. För att klara den omställningen måste vi redan nu hitta nya lösningar att testa och implementera i samhället. Därför arrangerar Energimyndigheten Sustainable Mobility Challenge, en innovationstävling för att hitta nya mobilitetslösningar och transporttjänster som är så pass attraktiva att vi minskar behovet av att äga en egen bil. I prispotten finns 1,5 MKR och processer för hur lösningarna ska implementeras och bli verklighet.

Den internationella innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge går ut på att hitta hållbara tjänster och lösningar för vardagsresandet som är användarvänliga, möter dagens behov av personliga resor och som samtidigt tar Sverige och världen mot en fossilfri framtid.

– Vi vill att världens bästa mobilitetslösningar ska finnas i Sverige och därför går vi ut i en internationell innovationstävling. Vi vill hitta tjänster som kombinerar olika resealternativ och gör det till en sömlös tjänst. Vi hoppas hitta lösningar som är så bra att fler privatpersoner väljer bort bilen, säger Peter Engdahl, enhetschef Hållbar Transport på Energimyndigheten.


Tävlingen arrangeras av Energimyndigheten som en del i programmet A Challenge from Sweden, ett initiativ som har utvecklats av Energimyndigheten tillsammans med Swedish Incubators & Science Park (SISP). Syftet med initiativet är att skapa behovsdriven innovation genom att matcha behovsägare, innovatörer, leverantörer och investerare med målsättningen att skynda på samhällets omställning till 100% förnybart och hållbart energisystem.


Hur gör man för att delta i tävlingen?

Delta i tävlingen genom att skicka in ditt tävlingsbidrag här. Tävlingen är öppen för ansökningar från hela världen och pågår mellan den 23 oktober 2018 till den 26 mars 2019. Lösningarna som skickas in utvärderas av en expertgrupp som väljer ut de förslag de vill gå vidare med.
 
Tre vinnare får dela på en vinst om 1,5 MSEK. Vinnarna introduceras även till potentiella privata och offentliga köpare av hållbara mobilitetslösningar på den svenska marknaden.

För att ytterligare påskynda implementation av hållbara mobilitetstjänster i Sverige går Energimyndigheten i anslutning till tävlingens avgörande ut i en öppen samfinansierad utlysning med en statlig insats på 15 MSEK. Förhoppningen är att vinnarna i Sustainable Mobility Challenge, tillsammans med de potentiella köparna, ska ansöka om att testa någon eller några av de vinnande lösningarna.