Sting – ett kompetenskluster för deeptech

16 november 2021

Sting arbetar, tillsammans med sina inkuberade deeptech-bolag, för en långsiktig industriell utveckling i Sverige. Med flertalet nomineringar och utmärkelser har inkubatorn ett nära samarbete med akademi så väl som näringsliv och har många framgångssagor bland sina alumner. Med innovativa arbetssätt och sakkunnighet är Sting ett kompetenskluster för deeptech-bolag.

Vad utmärker deeptech-bolag?
- Deeptech-bolag adresserar ett relevant stort problem som behöver lösas. Det kanske inte är en ny ”hund-app” utan exempelvis ett nytt biobaserat material som ersätter plast. Den här typen av bolag kan skapa stora inträdesbarriärer och om de lyckas de komma in på marknaden är de oftast svåra att kopiera. Dessa bolag kan långsiktigt få en bra och stark position. Här är vi med och stöttar, från avknoppning från forskningen ända till lansering. Jag skulle vilja säga att deeptech-bolagen är mycket viktiga för en långsiktig industriell utveckling i Sverige, därför är arbetet så viktigt, säger Pär Hedberg, vd, Sting.

SurfCleaner med Christina Lundbäck i spetsen är ett av Stings Alumnbolag. De har tagit fram en unik skimmer-separator som kan separera olja,diesel och flytslam från vatten. Det här gör att produkten på ett tekniskt avancerat sätt kan bekämpa svårhanterade föroreningar från industriellt avfall innan det kommer ut i sjöar, vattendrag och hav..

 - Min far var före sin tid, han utvecklade tekniken år 1994. På den tiden var det inte i närheten så aktuellt att kunna ta bort föroreningar som det är idag. Det är mycket tack vare Sting som vi kunnat växla upp takten och utveckla vidare. Att ta in kapital som startup deeptech-bolag är svårt, framför allt för att kompetensen kring industrin inte finns. Det är bra att inkubatorer som Sting finns, inkubatorer med öga för värdefulla industriella innovationer, annars riskerar vi att gå miste om ovärderliga lösningar på samhällsproblem, säger Christina Lundbäck, grundare och styrelseordförande, SurfCleaner.

Deeptech-bolagen är allt som oftast sprungna ur forskning. Dessa bolag står inför utmaningar som många andra startups inte står inför, nämligen den kostsamma produktutveckling som krävs innan man kan gå ut på marknaden.

- När jag startade om bolaget 2018 var det värt 50 000 kr i aktiekapital. Idag är vi värda 250 miljoner kronor. Något som är viktigt att förstå med deeptech är att det tar tid och tålamod. SurfCleaner är ett exempel på det. Eftersom företaget startades 1994 men sedan var vilande i många år för att sedan startas om, är det i princip omöjligt att få ta del av de stöd som finns för innovativa företag, både avseende inkubation och statlig finansiering då det ofta är en begränsning på att bolaget inte får vara äldre än 5 år. Vi, som funnits sedan 1994, har fått kämpa hårt för att få den hjälp vi behövt, säger Christina Lundbäck, grundare och styrelseordförande, SurfCleaner.

Att deeptech-bolagen behöver tid och kraft finns det ingen tvekan om. Inkubatorer som arbetar med den här typen av bolag har en specifik kompetens inom området. De vet vad bolagen behöver och när de behöver det.

- Sverige ger otroligt mycket bidrag till forskning men när det kommer till kommersialisering av själva forskningen tar det stopp. Det krävs mycket pengar att komma ut på marknaden och inte minst att ta fram prototyper. Regeringens beslut att öka finansieringsmöjligheterna för deeptech-bolagen är definitivt ett steg i rätt riktning. Mer pengar behöver gå till kommersialisering, det är på den nivån man kan göra något kraftfullt. Annars riskerar vi att slösa på resurser. Fokus måste ligga på att också omvandla de forskningsbaserade bolagen till att skapa värde så de leder till nytta i samhället. Det finns många deeptech-bolag som kan göra stor skillnad i vårt samhälle, säger Pär Hedberg, vd och grundare, Sting.

Läs mer om STING här. 

 

Per Hedberg, vd STING 

 

 

 

Christina Lundbäck, grundare och styrelseordförande, SurfCleaner.