STEP - Teamutveckling för startupteam

STEP Startup Team är ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups, baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi, som stöttar uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. Programmet har utvecklat konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

21 januari 2021

 

(*English version below)

Hittills har startups erbjudits affärsutveckling inom teknik ekonomi och marknadsföring, fokus på affärsplanen, men inte HR. Ett fungerande team är en av de viktigaste delarna för att lyckas eller inte. Utifrån ett investerarperspektiv –  är teamet avgörande för om företaget kommer att lyckas. 

Många entreprenörer tycker om att klona sig själva när de anställer, medan företag mår bäst av att ha olika kompetenser och personlighetstyper som kompletterar varandra. SISP erbjuder därför ett teamutvecklingsprogram med skräddarsydda team-workshops : Startup Team Entrepreneurship Program - STEP.

STEP-konceptet har idag provats på cirka 400 entreprenörer genom 80 team. Konceptutvecklingen har skett i nära samarbete med startupteamen, affärsutvecklare på inkubatorer och science parks samt i samverkan med ett internationellt forskarteam inom entreprenörskap och psykologi.  

Vill du veta mer? Kontakta Hanna Wiljebrand, Program Manager STEP, .

 

 

 STEP PROGRAMMET 2022

- Startup Team Entrepreneurship Program

Sedan hösten 2020 har över 35 personer utbildat sig STEP superuser genom ett "train the trainer" koncept. 

STEP Teamutvecklingsprogram är en utbildning där affärsutvecklare/affärscoacher får lära sig att identifiera utmaningar hos teamen och använda STEPs verktyg för att lösa dessa. Nu möjliggör vi för fler av SISPs medlemmar att använda sig av detta framgångsrika koncept. 

Genom insatsen får affärsutvecklarna lära sig att dels identifiera utmaningarna hos bolagen utifrån ett teamutvecklingsperspektiv och sedan matcha de mot lämpliga verktyg. Allt syftar till att skapa förutsättningar för välfungerande, högpresterande och lönsamma bolag. 

Vi är övertygade om att alla organisationer behöver olika stöd i en utvecklingsprocess. Därför behovsanpassas och individualiseras innehållet och coachningen utifrån de organisationer som antas. Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning, genom digitala möten med de andra organisationerna samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg.


Vem kan söka till programmet?
Programmet vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka!

Under programmet utmanar vi traditionella arbetssätt. Vi kommer att skapa förutsättningar för att ni på hemmaplan kan implementera metoderna, samt förankra behovet av arbetet på ledningsnivå. 

Vill du öka möjligheten för bolagen du jobbar med att lyckas attrahera kapital i högre utsträckning, bli mer lönsamma och bygga större team på kortare tid? Då ska du anmäla dig till att bli en STEP superuser!

Kontakta Hanna Wiljebrand för att anmäla dig till nästa omgång;   

STEP PARTNERS

STEP - TEAM DEVELOPMENT FOR STARTUP TEAMS

STEP is a Team Development Program for startups. It gives you insights and the practical tools to make the entrepreneurial startup teams succeed and reach their full potential. Well-functioning teams faster attract venture capital and talent - two mayor advantages for building a successful venture.

The incubators' startup programs have traditionally focused on technology, finance, and marketing, but without considering the team's development. A well-functioning team is one of the most important parameters for companies to succeed with the business plan in practice. Also from an investor perspective, the team is a decisive factor for success.

To support the development in this area, SISP offers training for business developers/business coaches in the Startup Team Entrepreneurship Program - STEP.

STEP is a need-based team development program for startups. The program is based on research on entrepreneurship and psychology with the aim to support the development of high-performing and well-functioning entrepreneurial teams.

Through need-based digital tools and a customized process with research-based tools - the teams work on self-awareness, team insight, and peer-to-peer learning events focusing on themes specifically important for startups. The program provides specific tools to help startup teams work with behavioral science, HR, and self-leadership.

STEP Team Development Program optimizes the conditions for high-performing and well-functioning teams that succeed with their business plan.

The STEP concept is used today by nearly 400 entrepreneurs through 80 teams. Concept development has been done in close collaboration with the startup teams, business developers on incubators and science parks, and in collaboration with an international research team in entrepreneurship and psychology.

Would you like to know more?
Please contact Hanna Wiljebrand, Program Manager STEP  .

STEP PROGRAM 2022


During 2020, five organizations in Sweden have joined the first pilot round that took part in the tailor-made team development program STEP through a "train the trainer" concept.

Through training, the business developer/business coach learns to identify challenges within the teams and use STEPs tools to solve them. This aims to create better conditions for well-functioning, high-performance, and profitable companies.

STEP Team Development Program has received a great response and already around 30 organizations have shown an active interest in taking part in STEP Team Development Program.

Who can apply for the program?
The program is aimed primarily at innovation and business promotion organizations in the business sector such as incubators, science parks, and innovation offices, but other organizations and companies with the need of learning team development are also encouraged to apply!

Want to be a part of STEP?
Do you want to offer your startups tailor-made team development as part of your business development program? Follow-up research shows that companies who have taken part in STEP has an easier way to attract capital in parallel with traditional business development efforts. In addition, they also build larger teams faster. Through STEP you create the conditions for more successful companies. A discounted price is offered to SISP members.

Sign up for STEP superuser course 2022
Maximum 5 participating organizations/course so sign up now to make sure you´ll get a seat. Dates for the course are produced together with the participants. A discounted price is offered to SISP members.

Contact Hanna Wiljebrand at for more information and to sign up for the course.