STEP - Teamutveckling för startupteam

STEP är ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram för startups, baserat på forskning om entreprenörskap och psykologi, som stöttar uppbyggnad av högpresterande och välfungerande entreprenöriella team. Detta genom fokus på både individens och teamets utveckling. Programmet har utvecklat konkreta verktyg för att hjälpa startupteam att arbeta med beteendevetenskap, HR och självledarskap.

21 januari 2021

STEP-PROGRAMMET 2024
- Startup Team Entrepreneurship Program

(*English version below)

Sedan hösten 2020 har över 50 personer utbildat sig STEP facilitator för att möta bolagens behov och utveckla fler växande bolag. Tillsammans har de använt STEP-konceptet på cirka 800 entreprenörer genom 200 team. Konceptutvecklingen har skett i nära samarbete med startupteamen, affärsutvecklare på inkubatorer och science parks samt i samverkan med ett internationellt forskarteam inom entreprenörskap och psykologi.  

STEP Teamutvecklingsprogram är en utbildning där affärsutvecklare/affärscoacher får lära sig att identifiera utmaningar hos teamen och använda STEPs verktyg för att lösa dessa. Nu möjliggör vi för fler av SISPs medlemmar att använda sig av detta framgångsrika koncept. 

Genom insatsen får affärsutvecklarna lära sig att dels identifiera utmaningarna hos bolagen utifrån ett teamutvecklingsperspektiv och sedan matcha de mot lämpliga verktyg. Allt syftar till att skapa förutsättningar för välfungerande, högpresterande och lönsamma bolag. 

 

 
Hittills har startups erbjudits affärsutveckling inom teknik ekonomi och marknadsföring, fokus på affärsplanen, men inte HR. Ett fungerande team är en av de viktigaste delarna för att lyckas eller inte. Utifrån ett investerarperspektiv –  är teamet avgörande för om företaget kommer att lyckas. 

Många entreprenörer tycker om att klona sig själva när de anställer, medan företag mår bäst av att ha olika kompetenser och personlighetstyper som kompletterar varandra. SISP erbjuder därför ett teamutvecklingsprogram med skräddarsydda team-workshops: Startup Team Entrepreneurship Program - STEP.

STEP-konceptet har idag provats på cirka 800 entreprenörer genom 200 team. Konceptutvecklingen har skett i nära samarbete med startupteamen, affärsutvecklare på inkubatorer och science parks samt i samverkan med ett internationellt forskarteam inom entreprenörskap och psykologi.  

Vill du veta mer? Kontakta Hanna Wiljebrand, Program Manager STEP, .

 

 

Vi är övertygade om att alla organisationer behöver olika stöd i en utvecklingsprocess. Därför behovsanpassas och individualiseras innehållet och coachningen utifrån de organisationer som antas. Programmet bygger på beprövade verktyg och kunskaper som förmedlas och implementeras genom individuell coachning och uppföljning, genom digitala möten med de andra organisationerna samt tillhandahållande av mängder med praktiska verktyg.

Vem kan söka till programmet?
Programmet vänder sig främst till innovations- och företagsfrämjande organisationer inom näringslivet såsom science parks, innovationskontor och inkubatorer, men även andra organisationer och företag uppmuntras att söka.

Under programmet utmanar vi traditionella arbetssätt. Vi kommer att skapa förutsättningar för att ni på hemmaplan kan implementera metoderna, samt förankra behovet av arbetet på ledningsnivå. 

Vill du öka möjligheten för bolagen du jobbar med att lyckas attrahera kapital i högre utsträckning, bli mer lönsamma och bygga större team på kortare tid? Då ska du anmäla dig till att bli en STEP facilitator!

STEP PARTNERS

STEP - TEAM DEVELOPMENT FOR STARTUP TEAMS

STEP is a need-based team development program for startups, based on research on entrepreneurship and psychology, that supports the building of high-performing and well-functioning entrepreneurial teams. This is achieved through a focus on both individual and team development. The program has developed concrete tools to help startup teams work with behavioral science, HR, and self-leadership.

The incubators' startup programs have traditionally focused on technology, finance, and marketing, but without considering the team's development. A well-functioning team is one of the most important parameters for companies to succeed with the business plan. Also from an investor perspective, the team is a decisive factor for success.

To support the development in this area, SISP offers training for business developers/business coaches in the Startup Team Entrepreneurship Program - STEP.

STEP is a need-based team development program for startups. The program is based on research on entrepreneurship and psychology with the aim to support the development of high-performing and well-functioning entrepreneurial teams.

Through need-based digital tools and a customized process with research-based tools - the teams work on self-awareness, team insight, and peer-to-peer learning events focusing on themes specifically important for startups. The program provides specific tools to help startup teams work with behavioral science, HR, and self-leadership.

STEP Team Development Program optimizes the conditions for high-performing and well-functioning teams that succeed with their business plan.

The STEP concept is used today by nearly 800 entrepreneurs through 200 teams. Concept development has been done in close collaboration with the startup teams, business developers on incubators and science parks, and in collaboration with an international research team in entrepreneurship and psychology.

Would you like to know more?
Please contact Hanna Wiljebrand, Program Manager STEP  .

STEP PROGRAM 2024


Since the fall of 2020, over 50 individuals have been trained as STEP facilitator through a 'train the trainer' concept.

Through training, the business developer/business coach learns to identify challenges within the teams and use STEPs tools to solve them. This aims to create better conditions for well-functioning, high-performance, and profitable companies.

Who can apply for the program?
While the program primarily targets innovation and business promotion organizations such as incubators, science parks, and innovation offices, we welcome applications from other companies and organizations that seek to improve team development.

Want to be a part of STEP?
Do you want to offer your startups need-based team development as part of your business development program? Follow-up research shows that companies who have taken part in STEP has an easier way to attract capital in parallel with traditional business development efforts. In addition, they also build larger teams faster. Through STEP you create the conditions for more successful companies. A discounted price is offered to SISP members.

Sign up for STEP superuser course
The course dates are determined in collaboration with the participants. A discounted price is offered to SISP members.

Contact Hanna Wiljebrand at for more information and to sign up for the course.