SISPs ordförande tar plats i Nationella Innovationsrådet

Idag den 26 juni har Nationella Innovationsrådet sitt första möte för mandatperioden där statsminister Stefan Löfven är ordförande. Ny ledamot i Nationella Innovationsrådet är SISPs styrelseordförande Lena Miranda som också är vd för Science Park Mjärdevi i Linköping.

Emanuel Alvarez 26 juni 2019

– Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft är en förutsättning för att lösa våra samhällsutmaningar, att säkra välfärden och skapa en hållbar utveckling, säger statsminister Stefan Löfven.

– Sverige är oerhört duktiga på innovation, men även om vi har en bra track-record och många framgångar måste vi vara ödmjuka och inse att det finns mycket kvar att göra. Omvärlden förändras och teknikutvecklingen formligen skenar – och mycket av det vi har framför oss är okänd mark. För att möta de globala utmaningarna krävs nya lösningar, nya samverkans konstellationer och mycket nytänk. Att regeringen prioriterar att lägga mycket tid och kraft i ett innovationsråd är ett statement kring hur viktigt man anser detta vara, och att innovation och transformation är viktigt för hela samhällets utveckling, säger Lena Miranda, styrelseordförande i SISP.

Förutom statsminister Stefan Löfven ingår också statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans i innovationsrådet.

Nya ledamöter
Innovationsrådet är ett forum för samverkan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet denna mandatperiod besitter olika erfarenheter och kompetens. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens innovationsarbete.

– Jag ser fram emot att tillsammans med rådets övriga ledamöter få ta mig an stora och komplexa frågeställningar. Det finns enormt mycket samlad kompetens i rummet, så jag förväntar mig att lära mig mycket och vidga mina perspektiv samtidigt som jag hoppas kunna tillföra kunskap om innovations-ekosystemet för att stötta unga innovativa företag och bidra till förnyelse i det befintliga näringslivet. Det är en förmån att få vara med och delge perspektiv och påverka, jag är oerhört glad för detta, säger Lena Miranda.

Förteckning över ledamöter

 • Katarina Ageborg, VD AstraZeneca Sverige AB
 • Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige 
 • Sophia Bendz, partner Atomico samt investerare
 • Åsa Bergman, VD och koncernchef Sweco AB
 • Alrik Danielson, VD och koncernchef SKF-koncernen
 • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
 • Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi
 • Daniel Sachs, VD Proventus
 • Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet
 • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.