SISP välkomnar att lärosätenas ansvar för nyttiggörande förtydligas

SISP kommenterar den statliga utredningen om utökat innovationsstöd vid lärosäten. Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)

16 oktober 2020

I dag presenterades en statlig utredning om utökat innovationsstöd vid lärosäten. Utredningen förslag ska förbättra stöd till innovationer och förbättra nyttiggörande, det vill säga att forskningsresultat ska komma till användning i företag och samhälle. Bland annat föreslås ett särskilt stöd till de lärosäten som inrättar så kallade innovationskontor. 

SISP ser positivt på ett förstärkt innovationsstöd i allmänhet och ett ökat fokus på nyttiggörande i synnerhet. I dag uppfattar vi att kommersialisering och samverkan med omkringliggande samhället är något som ofta blir underordnat lärosätenas grunduppdrag som är forskning och undervisning. Vi välkomnar därför att lärosätenas ansvar för nyttiggörande förtydligas och att det skapas mer ändamålsenliga incitament. Bra forskning och högre utbildning är så klart grunden, men nyttiggörande och kommersialisering krävs för att behålla och vidareutveckla Sveriges position som kunskaps- och innovationsnation.

Värdekedjor som löper från utbildning och forskning och vidare ut i samhällets olika delar bör stimuleras. Detta är ett grunduppdrag för Science Parks och Inkubatorer. Vi uppmanar därför lärosäten att de använder de resurser och verktyg inom affärsutveckling och innovationssamverkan som SISP och SISPs medlemmar besitter.

Nu behövs ett fortsatt arbete för att utveckla nyttiggörande och kommersialisering i Sverige. Den utmaningen sträcker sig utanför det som denna utredning har omfattat. Med anledning av detta bjuder SISP och FUHS in till ett seminarium om just nyttiggörande den 20 oktober. Läs mer om seminariet och anmäl här.

Länk till utredningen: Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU 2020:59)

 

För mer information kontakta: 

Johan Ödmark
Vd, SISP

Lena Miranda
Ordförande, SISP