SISP utlyser inköp av samarbetspartner med fokus på strategisk och operativ analys

Publicerad 22 september 2022
Sista anbudsdag 07 oktober 2022

Mikaela Hellberg 22 september 2022

PUBLICERAD 22 SEPTEMBER 2022

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer SISP i systemanalys

Det övergripande syftet med uppdraget är att strategiskt och operativt stödja design, genomförande och analys samt dokumentation av process och resultat av samhällsutvecklande studier och kartläggningar. 

Bilagor kopplade till inköpet finns nedan. 

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Sanningsförsäkran