SISP utlyser inköp av verksamhetsutvecklare Science Park och regionalt investeringsfrämjande

Publicerad 11 januari 2022
Sista anbudsdag 31 januari 2022

 

Mikaela Hellberg 11 januari 2022

PUBLICERAD 11 JANUARI 2022

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer SISP i verksamhetsutveckling med fokus på science parks och regionala miljöer.

Det övergripande syftet med uppdraget är att förstärka den regionala kraften för tillväxt i målgruppen samt utveckla den stödjande verksamheten inom science park-miljöerna specifikt. 

Bilagor kopplade till inköpet finns nedan. 

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Sanningsförsäkran