SISP utlyser inköp av strategiskt processtöd för projektet SIA

Publicerad 11 januari 2022
Sista anbudsdag 31 januari 2022

Mikaela Hellberg 11 januari 2022

PUBLICERAD 11 JANUARI 2022

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med strategiskt processtöd inom projektet SIA

Det övergripande syftet med uppdraget är att strategiskt stödja det strategiska syftet och operativa genomförandet av Swedish Innovation Arena samt operativt vara projektledare för ingående delprojekt. 

Bilagor kopplade till inköpet finns nedan. 

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Sanningsförsäkran