SISP utlyser inköp av strategisk och operativ samarbetspartner med fokus på samverkan och innovationsstöd

Publicerad 11 januari 2022
Sista anbudsdag 31 januari 2022

Mikaela Hellberg 11 januari 2022

PUBLICERAD 11 JANUARI 2022

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer SISP i verksamhetsutveckling med fokus på samverkan och innovationsstöd.

Det övergripande syftet med uppdraget är att vidareutveckla och skapa metodik för samverkan mellan olika typer av innovationsstödsaktörer för att öka effektiviteten av forsknings- och innovationsinsatser så att rätt bolag får rätt insats i rätt tid oavsett geografiskt läge.

Bilagor kopplade till inköpet finns nedan. 

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Sanningsförsäkran