SISP utlyser inköp av konsultstöd för hantering av innovationscheckar och processtöd kopplat till SISP medlemsstöd

12 oktober 2021

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med ett konsultstöd för hantering av innovationscheckar och processtöd kopplat till SISP medlemssstöd. 

Uppdraget syftar primärt till att för SISPs räkning koordinera ett konsortium i syfte att söka, förmedla och administrera innovationscheckar. Konsortiet omfattar SISP och ett 40-tal av SISPs medlemmar.

Här hittar du bilagor till inköp av konsultstöd för hantering av innovationscheckar och processtöd koplat till SISP medlemsstöd. 

Förfrågningsunderlag 
Bilaga 1 Avtal 
Bilaga 2 Sanningsförsäkran