SISP startar medlemsforum för expertkunskap och samverkan

För att effektivisera utveckling, samverkan och funktionen som expert- och remissinstans, organiserar SISP nu medlemmar i olika forum för att kraftsamla inom olika områden. Först ut är livsmedel.

19 april 2024

Sverige har inkubatorer och science parks över hela landet som verkar inom olika branschområden. De flesta jobbar med startups, scaleups, befintligt näringsliv och offentlig sektor inom alla sorters branscher, det vill säga bredd, medan andra har tydliga nischer. En naturlig koppling är ofta att aktörerna erbjuder affärsutveckling och annat stöd i linje med de styrkeområden de har i sin region. Som en ytterligare del i medlemserbjudandet kommer SISP att organisera forum för att kraftsamla medlemmar inom olika områden. Först ut är livsmedel.

SISP har idag ett 60-tal medlemmar som erbjuder nischat stöd inom ett 20-tal områden, såsom life science, ICT, IndTech, mobility och gaming. Det vanligaste är att de olika innovationsmiljöerna erbjuder både bredd i sitt affärsutvecklingsstöd, men även nischat expertstöd inom det område de har sin styrka. Allt vanligare är att flera aktörer samverkar över regiongränser för att erbjuda företag det bästa möjliga stödet, oavsett var i landet de befinner sig. 

- Sveriges inkubatorer och Science Parks bidrar dagligen till att forma Sveriges nya, innovativa näringsliv. Som medlemsorganisation behöver vi ständigt utvecklas för att stärka samverkan med och mellan våra medlemmar. Genom att möjliggöra för medlemsdrivna forum, förstärkta med vårt stöd nationellt, ökar vi kraften i både samarbeten, kunskapsdelning och påverkan, säger Stina Lantz, VD SISP.

Medlemsdriven kraftsamling inom livsmedel

Krinova i Kristianstad har sitt profilområde inom livsmedel. Tillsammans med Innovatum, Dalarnas Science Park, Science Park Gotland, Bizmaker och Södertälje Science Park, har de hittat flera gemensamma nämnare att samverka kring i den innovativa utvecklingen av framtidens livsmedel. SISP som medlemsorganisation erbjuder nu en arena för att kraftsamla utveckling inom livsmedel i ett eget forum.

- Vi med livsmedel som styrkeområden har mycket som binder oss samman både när det gäller vad och hur vi arbetar med företag från start till acceleration, men också i många av de utmaningar som vi som innovationsstödjande organisationer har. Att kunna samlas kring både möjligheter och utmaningar vi möter i ett nätverk inom SISP underlättar och stärker våra möjligheter att synliggöras gentemot beslutsfattare och andra intressenter, men också gentemot andra framtida nätverk inom SISP i tvärbransch-samarbeten, säger Hannes van Lunteren, ansvarig KrinovaFood.


Nationell expert- och remissinstans

En allt viktigare del i SISPs arbete som medlems- och branschorganisation är att vara expert- och remissinstans för frågor kring innovation och startups mot nationella beslutsfattare. Genom att organisera medlemmar i chapter/forum kommer SISP att kunna koordinera remitteringar som kommer in till de medlemmar som har expertkunskap inom olika områden. På så sätt säkerställs att medlemmarnas åsikter och rekommendationer inom specifika områden når fram till beslutsfattarna.

- SISP har blivit en etablerad remissinstans för frågor som berör forskning och innovation. Genom att samla medlemmarna kan vi effektivisera även påverkansarbetet och agera som en samlad röst med specifik expertkunskap, från hela landet, när den är aktuell. Det måste vara det bästa sättet att åstadkomma förändring? avslutar Stina Lantz.