Nordiskt entreprenörsprogram för återuppbyggnad av Ukraina

UAccelerate är ett 10-veckors entreprenörsprogram som ger 150 ukrainare bosatta i Norden en unik möjlighet att lära sig hur man startar och driver ett eget företag. SISP deltar som partner i programmet och erbjuder en workshop om och en väg in i det svenska innovationsstödssystemet.

18 augusti 2023

UAccelerate (Åter)uppbygger Ukraina genom nordiskt entreprenörsprogram

Danish Entrepreneurs, i samarbete med Digital Norway, Internetstiftelsen och andra partners, däribland SISP, har utvecklat ett entreprenörsprogram för ukrainare som bor i Norge, Sverige och Danmark. Programmet ger ukrainare fri tillgång till workshops, resurser och kunskap om hur man startar och driver ett eget företag. Entreprenörskap spelar en avgörande roll i Ukrainas återuppbyggnad, samtidigt som det ger deltagarna nya ekonomiska möjligheter, ökad motståndskraft och tillgång till ett nätverk på deras nuvarande bostadsort.

Programmet kombinerar fysiska evenemang med digital utbildning, och undervisningen leds av både svenska och ukrainska experter. Detta skapar motivation, säkerställer inlärningsresultat och skapar nya broar mellan ukrainare och det svenska näringslivet. Genom UAccelerates 10-veckors program får ukrainare som bor i Sverige viktiga färdigheter för att starta och bygga företag i Sverige, och skapa en väg mot sina entreprenöriella ambitioner. 

Mer information om UAccelerate och ansökan här.


Ansökan är öppen fram till den 24:e augusti.