SISP partner till Google.org Impact Challenge

SISP är samarbetspartner till Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good. Företag och organisationer som driver hållbarhetsprojekt har möjlighet att få upp till 6 månaders pro bono-support på heltid av ett Google-team och upp till tre miljoner euro i finansiering.

SISP och Google anordnar tillsammans två workshops för alla som vill ansöka där vi svarar på frågor. Anmäl dig till en av dessa workshops och ta chansen att skicka in dina frågor i förväg. Mer info nedan!

27 mars 2023

Googles söker innovationer för hållbar och social nytta

Teknologi spelar en viktig roll i att tackla några av vår tids viktigaste utmaningar - inte minst inom klimatområdet. Som ett av världens mest innovativa länder och en plats där ambitiösa entreprenörer och ideella organisationer har sin grogrund, är Sverige välpositionerat för att ta vara på de digitala möjligheterna och skapa skalbara lösningar för vår planet.

Oavsett om det gäller nya energilösningar, främjandet av utsläppsminskningar eller projekt för andra komplexa hållbarhetsfrågor, vill Google vara med och stötta organisationer som använder teknik för att göra det enklare för individer, samhällen, företag och regeringar att nå sina mål - speciellt på klimatområdet. Därför är SISP partner till Google.org:s initiativ Google.org Impact Challenge som nu lanseras i Sverige

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good är ett initiativ för ideella organisationer, akademiska eller forskningsinstitutioner och sociala företag att ansöka om finansiering och teknisk hjälp av Google för att främja ideella hållbarhetsprojekt. Ansöknade organisationer har möjlighet att få upp till sex månaders pro bono-stöd av Google-anställda på heltid samt finansiering på upp till tre miljoner euro.
 

Deadline för ansökan 12 maj

Detta är Googles första öppna initiativ i Sverige där organisationer, förutom bidrag, även kan söka Google.org Fellowship. Google.org Fellowship är ett program som erbjuder organisationer ett team av Google-anställda - från mjukvaruingenjörer till produkt- och UX-experter - att arbeta tillsammans med organisationens personal för att bygga skalbara lösningar med långvarig effekt. Några exempel på organisationer som tidigare fått stöd av Google.org Fellows inkluderar Normative, Open Food Facts, och Full Fact.

Sista dagen att skicka in sin ansökan är den 12 maj. 

Till ansökan >> 

 


Fler användbara tips för din ansökan

För att hjälpa ditt förslag att skina har Google satt ihop en Application Workshop där de delar upp var och en av ansökningskriterierna och ger exempel på hur Google.org Fellows kan stötta ditt projekt.

Ta del av materialet här >>