SISP kommentar till regeringens budgetsatsning

Inkubatorer och science parks hjälper till i återstarten av Sverige.

21 september 2020

Regeringen har i samband med presentationen av budgeten presenterat flera satsningar som direkt eller indirekt berör alla SISPs medlemmar. Dels förslag om ökade anslag till Vinnova, RISE och Business Sweden, dels ett förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivar- och löneavgift för personer som arbetar med forsning- och utveckling.

Inkubatorer och science parks har till stor del redan ställt om för att hjälpa till i näringslivets omställning i pandemins spår. Branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) vill särskilt betona att satsningarna nu görs så att de kan nå både företag i väldigt tidiga faser samt skalande bolag, allt för att rädda kvar entreprenörer, företag och innovationer i Sverige.

SISP välkomnar den ökade finansieringen till innovationsstödjande aktörer samt en förstärkning av FOU-avdraget. För att satsningen ska bli den återstart som Sverige är i behov av behövs en dialog med inkubatorer och science parks som känner företagen och deras behov väldigt väl.

SISP vill särskilt betona:

  • En dialog med svenska inkubatorer och science parks som har som sitt dagliga uppdrag att skapa förutsättningar för affärsutveckling och kommersialisering.
  • Säkerställ att satsningen når bolag i tidiga faser – startups, men även att åtgärder fungerar för växande och större företag som har verksamhet inom forskning och innovation.
  • Ta bort ”taket” i FOU-avdraget för att minska en tröskeleffekt som kan drabba växande eller större bolag.

För mer information kontakta: 

Johan Ödmark
Vd, SISP

Lena Miranda
Ordförande, SISP