SISP Årsrapport 2021

2021 - ett intensivt år för SISP, pandemi och restriktioner till trots.

15 april 2022

2021 var minst sagt ett spännande och händelserikt år för oss på Swedish Incubators and Science Parks. Pandemin till trots har vi aldrig genomfört så mycket aktiviteter som vi gjort under 2021. Detta till stor del på grund av att mycket varit tvunget att skötas digitalt vilket ökat effektiviteten.

 

Det gångna årets medlemsstöd präglades i mångt och mycket av de nya hybridformerna för möten och medlemsengagemang. Där vi har försökt bevara de demokratiska och resurssparande fördelarna som kommer med det digitala arbets- och mötessättet, men i kombination med relations- och tillitsbyggande och idégenererande energigivande kraften i det fysiska mötet. Något som i praktiken har inneburit att vissa medlemsforum, såsom det tematiska erfarenhetsutbytet, får en fortsatt digital arena, medan nätverksträffarna får en något modifierad inriktning där vi tar bättre tillvara på fördelarna med det fysiska mötet.

 

Utöver detta gick vi från inte mindre än 11 till 28 anställda vilket innebär större muskler för branschpåverkan. Vi höll även Sveriges Innovationsriksdag digitalt för första gången - där framtidens entreprenörer, pandemin till trots, fick motta det prestigefyllda stipendiet från Åforsk för åttonde året i rad. Utöver det arbetade vi hårt och intensivt i en del av vår kärnverksamhet Ignite. 557 startups, däribland flera från våra medlemsorganisationer, fick chans att både möta, erbjuda sina tjänster och innovera med företag och offentliga verksamheter. Redan 2020 utvecklade vi i Ignite olika stöd för startups på väg in i affär. Stöd som vi under 2021 började rulla ut i större skala. Men det roligaste är ändå att vi har 15 medlemmar som aktivt arbetar med Ignite nu!

 

Under året har vi även arbetat aktivt för att skapa ett rundare innovationssverige som verkar sömlöst från idé till skalad verksamhet. Genom erfarenhetsutbyten och inte minst peer reviews (en metod där verksamheter tillsammans med branschkollegor får chans att utveckla sina organisationer), inkubatorer och science parks emellan, har vi bidragit till att samla och öka dialogen i innovationstödsystemet. Vi har även, tillsammans med FUHS och SNITTS bedrivit en väldigt uppskattad workshop för nyanställda i innovationsstödsystemet med syfte att öka nätverket men framförallt få nyanställda att bättre förstå systemet och snabbare komma in i sina roller.

Läs hela årsrapporten via den bifogade pdf:en som du finner nedan!