Save the date #SIR24 13-15 maj, Luleå - Boden

Sveriges Innovationsriksdag 2024 sätter tillsammans med Demo North Summit fokus på den gröna #industriomställningen i norra Sverige genom två parallella mötesplatser.  Sveriges Innovationsriksdag 13-15 maj och Demo North Summit 14-16 maj. För dig som besökare innebär det ökade möjligheter till kunskap och värdefulla #nätverksmöjligheter då #innovation möter #affärsmöjligheter inom #industri och #energi, #samhällsutveckling, och #kompetensförsörjning.

 

1 juni 2023