Saminvest inleder nytt samarbete med inkubatorer – investerar 150 MSEK i inkubatornära regionala såddfonder

5 juli 2018

Statliga riskkapitalbolaget Saminvest viger 150 miljoner kronor till att investera i affärsängelfonder och matcha affärsänglars investeringar, tillsammans med inkubatorerna STING i Stockholm, MINC i Malmö och Arctic Business Incubator i Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå.

– Vi har länge arbetat för att inkubatorerna som är regionalt etablerade och en viktig del av regionernas näringslivsutveckling ska ha tillgång till statligt riskkapital som matchar det privata. Detta är en bra modell för att fortsätta utveckla det svenska ekosystemet för innovation där tillgång till kapital i den tidiga kritiska fasen för många startups är helt avgörande, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Fonderna, som först har tagit in kapital från affärsänglar, ska investera i startups som är kopplade till inkubatorerna och deras program. Saminvest kommer sedan att matcha summan av det privata kapitalet i den inkubatornära fonden.

Saminvest erbjuder dessutom utvalda affärsänglar ett saminvesteringsavtal som innebär att när affärsängel gör en direkt investering i ett portföljbolag, i en sådan fond, så dubbleras ängels investerade kapital genom Saminvest. Genom detta kommer fler affärsänglar kunna göra lite större investeringar och på sikt kommer detta leda till att hela Sverige får fler professionella affärsänglar.

– Detta är ett bra exempel på hur vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan arbeta ihop, regionalt och nationellt, med offentligt och privat kapital, där det privata kapitalet är i ”förarsätet” och fattar investeringsbesluten, säger Pär Hedberg, vd STING.

150 miljoner går till att investera i privata affärsängelfonder och för att genomföra följdinvesteringar med änglar, tillsammans med tre inkubatorer från norr till söder. Det rör sig om Sting i Stockholm, MINC i Malmö och Arctic Business Incubator i Skellefteå, Luleå, Kiruna och Piteå. Alla deltagare i Vinnovas nationella inkubatorprogram.

– I Sverige är den här modellen den första i sitt slag. Det finns dock framgångsrika exempel i utlandet till exempel Storbritannien och Finland där man aktivt stimulerar affärsänglar på samma sätt, säger Peder Hasslev, vd för Saminvest.

Målsättningen är att dessa investeringar snart ska följas av liknande satsningar på affärsängelbolag i samarbete med inkubatorer i fler delar av landet.

För mer information:

Kajsa Hedberg
vd 
Swedish Incubators & Science Parks
0722118256
kajsa.hedberg@sisp.se

Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
0736007070
emanuel.alvarez@sisp.se

 
Om Swedish Incubators & Science Parks
Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Om Saminvest
Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Det görs genom att identifiera nya team med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag som förvaltar fonder vilka har förutsättningar att attrahera privat kapital. Tillsammans med andra placerare kommer Saminvest att investera i dessa nya riskkapitalfonder, som i sin tur blir aktiva ägare i portföljbolag inom framtidsbranscher.