Samarbete med Sweden Food Arena, Samla/RISE och Lantbruksnätverket kring INNOVATION I LIVSMEDELSKEDJAN

11 oktober 2021

SISP har erbjudits möjligheten att bidra till utvecklingen av framtidens innovationssystem för mat i Sverige genom att leda ett av tre spår i en förstudie. Detta på uppdrag av Tillväxtverket (finansiär), Vinnova, Formas och Jordbruksverket. Det är Sweden Food Arena som är initiativtagare och projektledare, Samla Sverige, Lantbruksnätverket och SISP samarbetar i förstudien.

Spåret SISP kommer leda har uppdraget att:

  1. Utarbeta förslag på framtida utveckling av ett nytt innovationssystem med nationellt tillgängliga erbjudanden till företag och idébärare med innovativa ambitioner och potential.
  2. Ta fram förslag till syfte och mål, organisation, deltagande aktörer, processer m.m.
  3. Förslag på nationell och regional finansiering samt eventuella förändringar i regelverk för att bättre kunna nyttja befintliga resurser.

    Detta är frågor som vi i SISP inte bara har nytta av att lösa inom livsmedelsområdet – utan också inom alla områden. Ett arbetssätt som möjliggör effektivt samarbete där lokala / regionala tillgångar blir nationellt tillgängliga för innovativa idébärare, startups och etablera bolag. Hur kopplar vi ihop Sverige och löser frågor som t ex:
  • Hur når vi ut, hittar och attraherar idéer från idébärare I hela matsystemet – från jord till jord igen?
  • Hur får vi fler idéer som har applikation i matsystemet…från andra håll (t ex tech, lifescience)?
  • Vilka generella funktioner behöver / bör vara lokala i innovationsstödet – hur använder vi den infrastruktur som finns i bla science parks och inkubatorer?
  • Vilka funktioner lämpar sig vara tillgängliga nationellt för att testa, validera, utveckla, skala?
  • Hur ser vår drömmodell ut för detta – och vilka är hinder vi behöver överbygga?

Är du medlem i SISP och intresserad av att delta i arbetet? Kontakta då Kristian Wirsén, som kommer leda spåret.

Varmt välkommen att delta!