Södertälje Science Week

En framtidsinriktad vecka i Kunskapsstaden Södertälje.

30 januari 2019

Södertälje Science Week 30 januari till 2 februari

Bli lite smartare och uppdatera dig på digitalisering, teknikutveckling och framtidens jobb? Hänger du med på samhällsförändringarna och vad det kan betyda för dig? Välj bland 95 kostnadsfria seminarier inom innovation, forskning och utveckling under Södertälje Science Week.

Under veckan har Södertälje Science Park bjudit in till det årliga eventet Södertälje Science Week med syftet att skapa ett positivt framtidsinriktat event som bidrar till Kunskapsstaden Södertälje på temat innovation, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Här möts och inspireras entreprenörer, studenter, elever, företag, anställda och medborgare.

Södertälje Science Park är huvudarrangör av Södertälje Science Week med sina ägare Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Därtill medverkar olika företag och organisationer med aktuella programpunkter.

www.scienceweek.se