Prioriterade utvecklingsområden för Nationella Inkubatorprogrammets insatser

11 juni 2021

Här finns en sammanställning av tre utvecklingsområden och sammanlagt nio förmågor som är identifierade efter systematisk verksamhetsgenomlysning (peer review) av 32 svenska inkubatorer.

Dessa områden är aggregerade utifrån den feedback som kompetenta branschkollegor formulerat som ”ännu ej excellenta områden” i varandras verksamheter. De utgör fokus för nationella inkubatorprogrammets lärandedel, som teman för erfamöten och specifika peer reviews. Men från och med juni 2021 också som inriktning för ansökningar av Vinnovas särskilda utvecklingsmedel. Områdena kommer att utvecklas över tiden, då förnyade insikter om gemensamma behov blir tydliga.

1. Affärsprocessutveckling 

Verktyg och metoder (med potential att bli ett återanvändbart strukturkapital för det svenska innovationsstödssystemet) för att:

 • attrahera idéer och selektera i affärsutvecklingsprocessens olika mognadssteg
 • koppla upp inkubatorn till internationella innovationsmiljöer inom relevanta områden och för vissa att utmanas / benchmarkas internationellt mot de bästa 
 • utveckla ett heltäckande erbjudande inom kapitalförsörjning

2. Integration av hållbarhet och mångfald 

Verktyg och metoder (med potential att bli ett återanvändbart strukturkapital för det svenska innovationsstödssystemet) för att:

 • kommunicera hållbart och inkluderande (budskap, tonalitet och kanaler)
 • hantera hållbarhet och mångfald i screening, antagning, affärsutveckling och resultatmätning
 • utveckla team & entreprenörer som personer  

3. Ekosystemintegration 

Verktyg och metoder (med potential att bli ett återanvändbart strukturkapital för det svenska innovationsstödssystemet):

 • frigöra och tillvarata potentialen i samarbetet med lärosäten
 • själv eller i samarbete med andra erbjuda stöd till bolag fas att skala sin verksamhet (Scale-ups) 
 • facilitera ett relevant och anpassat affärsutvecklingsstöd till bolag med specifika behov genom nationellt samarbete med andra inkubatorer och innovationsmiljöer (exempelvis tillgång till kunder, kompetenser eller finansiering)
   

Länk till Vinnovas utlysning
Länk till SISPs startsida