PRE-STEP

PRE-STEP är ett projekt som som syftar till att stärka Sveriges inkubatorbolag genom att förbättra deras arbete med teamfrågor i tidiga faser, för att på så sätt öka deras konkurrenskraft.

23 maj 2023


Med stöd av Vinnova genomför SISP för närvarande, i samarbete med inkubatorer och scienceparks, en kartläggning av behoven och verktygen som behövs för att stödja företag i tidiga utvecklingsstadier (även kända som formationsfasen) när det gäller teamfrågor. Genom enkäter och intervjuer skapas ett underlag för att sedan kunna utveckla de verktyg som saknas. Målet är att matcha behoven med verktyg som är relevanta för entreprenörer, idébärare och forskare inom deeptech, life science och bred inkubation. Dessa verktyg och metoder kommer sedan att implementeras inom det svenska inkubatorsystemet för att stärka företagens affärsutveckling.

På sikt vill vi kunna erbjuda relevant utbildning för lokala affärsutvecklare och coacher som kan använda verktygen gentemot entreprenörer, forskare och idébärare.

Projektet strävar efter att stärka Sveriges inkubatorbolag genom att erbjuda verktyg och metoder för att adressera teamfrågor i tidiga faser och därigenom främja hållbarhet, inkludering och konkurrenskraft inom inkubatorsystemet.

Har du tankar och idéer kring teamfrågan i tidig fas, som du vill bidra med? Varmt välkommen att kontakta projektledare Madéleine Pilstrand: madeleine@create.se, eller Hanna Wiljebrand: 

Projektägare:
Create Business Incubator

Projektpartners:
Movexum 
LEAD
Kalmar Science Park
Borås INK 
SISP