Peer Review

Lärande och erfarenhetsutbyte för inkubatorer och science parks.

SISP erbjuder en anpassad peer review-metodik som tagits fram för att kunna vara ett praktiskt stöd i medlemmarnas verksamhetsutveckling. SISPs peer review består av en strukturerad självutvärdering följt av en omfattande strategisk genomlysning med kollegor (peers) från andra science parks eller inkubatorer. Syftet är att överföra kunskap mellan, kvalitetssäkra och utveckla den enskilda inkubatorn eller science parken men också att utveckla branschen i stort.

2 juli 2020

PEER REVIEW FÖR SCIENCE PARKS

 Under 2020 erbjuder SISP deltagande i följande peer review-format: 

1. Första gångs-peer review. Perfekt vid uppstart, omstart, nystart av verksamheten.

2. Uppföljande peer review. För dig som genomfört en peer review och nu önskar uppföljning och kanske extra fördjupat fokus på valda delar av verksamheten.

3. Nationell branschsamverkan: För de parker som redan gjort en eller flera verksamhetsutvecklande peer reviews erbjuds nu en fördjupning utifrån bransch och profilområde. En helt ny satsning där vi använder oss av peer review-metodiken men denna gång med fokus på samverkan, synergier o gemensamma erbjudanden o målgrupper. Först ut är en pilot tillsammans med 7 av Sveriges starkaste ICT-parker. Vi öppnar upp för andra branscher i höst!

Vill du veta mer? Kontakta Jonas Michanek,

 

PEER REVIEW FÖR INKUBATORER

  • Peer reviews för inkubatorer sker inom ramen för Nationella Inkubatorprogrammet. med målen att:
  • Genomlysa inkubatorns verksamhet med hjälp en standardiserad peer-reviewmetodoch erfarna branschkollegor.
  • Identifiera inkubatorns nuvarande excellens- och ännu ej excellensområden
  • Underlag till en strategisk utvecklingsplan för inkubatorn

 
Under 2020 erbjuder SISP deltagande i följande peer review-format:

1. Första gångs-peer review. Perfekt vid uppstart, omstart, nystart av verksamheten.

2. Uppföljande peer review. Genomförs ca 2-3 år efter Första gångs-peer review.
 
3. Tematisk peer review. Fördjupning kring prioriterade fokusområden eller branschfokus.
Tillgängliga tematiska peer reviews hösten 2020:

  • Scaleups - för inkubatorledare som vill/håller på att utveckla ett erbjudande för scaleups
  • Kapitalförsörjning -  för inkubatorledare som vill/håller på att utveckla ett heltäckande erbjudande inom kapitalförsörjning
  • Samarbete med lärosäten - för inkubatorledare som vill öka förmågan att frigöra och tillvarata potentialen i samarbetet med lärosäten. Genomförs i samarbete med FUHS.


4. Internationell peer review: Ett annorlunda pilotupplägg med utländska inkubatorer där deltagarna samskapar upplägget!

Vill du veta mer? Kontakta Jonas Michanek,