Ny styrelsemedlem vald på Swedish Incubators & Science Parks årsmöte

Under Swedish Incubators & Science Parks årsmöte den 13 april valdes Stefan Dinér, vd Borås INK, in som ny medlem i styrelsen.

26 april 2021

Styrelsen väljs årligen av SISPs medlemmar och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Alla i styrelsen är själva verksamma i en inkubator- och/eller science parkverksamhet. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för branschens utveckling genom nationell dialog och påverkansarbete.


SISP styrelse består av:
Lena Miranda, Linköping Science Park (ordförande)
Anders Cronholm, Blekinge Business Incubator
Elin Holst Granlund, Dalarna Science Park
Tord Hermansson, Lindholmen Science Park
Lilian Wikström, Karolinska Innovations
Sandra Ruuda, Företagsfabriken i Kronoberg
Matts Nyman, BizMaker
Stefan Dinér, Borås INK
David Sonnek, Industrifonden (suppleant)
Ulrika Malmqvist, Movexum (suppleant)

Läs mer om SISP här