Ny styrelse vald på Swedish Incubators & Science Parks årsmöte 2023

Under Swedish Incubators & Science Parks årsmöte den 26 maj valdes ny styrelse. Angelica Ekholm, Dalarna Science Park och Catharina Sandberg, LEAD, utsågs till nya ledamöter.

Ulrica Gellerstedt 5 juni 2023

Styrelsen väljs årligen av SISP:s medlemmar och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för branschens utveckling genom nationell dialog och påverkansarbete. Alla i styrelsen är själva verksamma i en inkubator- och/eller science parkverksamhet.

SISP styrelse består av:

Anders Cronholm, Blekinge Business Incubator (ordförande)
Anders Nilsson, Ideon Science Park
Angelica Ekholm, Dalarna Science Park
Catharina Sandberg, LEAD
Louise Östlund, Kalmar Science Park
Stefan Dinér, Borås INK
Tord Hemansson, Lindholmen Science Park
Ulrika Malmqvist, Movexum
Robert Kingfors, Södertälje Science Park (suppleant)
Jens Lundström, Arctic Business (suppleant)